Īsumā par visu
TNS Latvijā
>> Paralēlā darbība
>> Redaktores sleja
>> TNS Latvija - divi vienā
Mediju pētījumi
>> Reklāmu reģistrs
>> TV metri
Marketinga pētījumi
>> Bankas
>> IT uzņēmumos
>> Mazumtirdzniecība
>> Semiometrija
>> Telekomunikācijas
>> Zīmoli
Sociālie pētījumi
>> Eurobarometer
>> Sociālie tīkli
Sabiedriskās attiecības
>> PR un kvalitatīvie pētījumi
>> Sabiedriskās attiecības
Sveicieni
>> Sveicieni

Ar interneta pieslēgumu ir nodrošināti gandrīz visi datorizētie uzņēmumi Latvijā

06.2005. Absolūtais vairākums Latvijas datorizēto uzņēmumu (90 % no aptaujātajiem) 2005.gada pavasarī uzņēmumā izmantoja datorus ar interneta pieslēgumu.

 Absolūtos skaitļos tas ir apmēram 30 tūkstoši uzņēmumi, kuros izmanto datorus ar interneta pieslēgumu. 77 % datorizēto uzņēmumu vismaz pusei darba vietu nodrošinātas ar interneta piekļuvi. Turklāt, 63 % datorizēto uzņēmumu interneta piekļuve ir nodrošināta visās darba vietās.

 

Bāze: respondenti, kuriem uzņēmumā ir dators [Oktobris 2004, n=429; Aprīlis 2005, n=413]

Ar internetu vislabāk ir nodrošināti lielie uzņēmumi Rīgā un Kurzemes reģionā

Datori ar interneta piekļuvi ir biežāk nodrošināti vidējos (10 līdz 49 darbinieki) un lielajos uzņēmumos (50 un vairāk darbinieki) – attiecīgi 88 % un 100 %. Salīdzinot interneta nodrošinājumu uzņēmumos pa Latvijas reģioniem, vērojams, ka visvairāk tieši Rīgas un Kurzemes reģiona uzņēmumos ir nodrošināta interneta piekļuve – attiecīgi 73 % un 74 % no visiem Latvijas uzņēmumiem.

Vismazāk internets ir pieejams mazo tirdzniecības uzņēmumu darbiniekiem Zemgalē.

Bāze: Visi respondenti, n=502 (''Grūti pateikt” nav atainots)

Interneta pieslēguma nodrošināšanā arvien vairāk izmanto kabeļtelevīziju pakalpojumus

Lielākā daļa uzņēmumu, kuri izmanto datorus ar interneta pieslēgumu, interneta piekļuvei izmanto DSL tehnoloģiju (36 %). Salīdzinot ar 2004.gada rudeni, par 7 % pieaudzis to uzņēmumu skaits, kuri interneta piekļuvei izmanto kabeļtelevīziju pakalpojumus – no 8 % 2004.gada rudenī līdz 15 % 2005.gada pavasarī. Apmēram desmitā daļa datorizēto uzņēmumu internetam piekļūst izmantojot iezvanpieeju caur tālruņa līniju. Pārējos interneta piekļuves veidus izmanto mazāk kā 10 % uzņēmumu. 

Bāze: respondenti, kuriem uzņēmumā ir dators [Oktobris 2004, n= 429; Aprīlis 2005, n= 413]

Par aptauju

Aptauju TNS Latvia veica no 2005.gada 8. līdz 21.aprīlim, Biznesa Omnibusa ietvaros aptaujājot 500 Latvijas ekonomiski aktīvos uzņēmumus rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un valsts pārvaldes nozarēs visā Latvijā.

Kontaktinformācija:
Inta Priedola,
TNS Latvia
t  7096300
e inta.priedola@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības