TNS Pasaulē
>> 2004. gads
TNS Latvijā
>> TNS Latvijā
>> TNS Universitāte
Mediju pētījumi
>> Media Intelligence
>> Internets
>> Programmas TV kanālos
>> Reklāmu reģistrs
Marketinga pētījumi
>> Semiometrija
>> Kosmētika
>> Mazumtirdzniecība
>> Zīmoli
>> Apdrošināšana
>> Kredīti
Sociālie pētījumi
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Tehnoloģiskie risinājumi
>> Galileo
Sveicieni
>> Sveicieni

TNS paralēlā darbība 

04.2005. TNS kolektīvs paralēli ikdienas darbu veikšanai vienmēr ir gatavs atsaukties aicinājumam dalīties pieredzē un zināšanās.

Mēs šeit

Turpinās iesāktā prakse atklāt klientiem plašākus apvāršņus mūsu pētījumu izmantošanā, regulāri rīkojot bezmaksas informatīvus un apmācību seminārus, ko šogad jau apmeklējušas vairākas mediju aģentūras un uzņēmumi. Semināros TNS speciālisti iepazīstina ar pētījumu industrijas jaunumiem un attīstības virzieniem, mārketinga pētījumu rīku (Business Solutions) izmantošanu biznesa attīstībā un informē par mediju auditoriju datu analīzes un apstrādes programmnodrošinājuma papildinājumiem un jaunajām iespējām.

Pašlaik norit sagatavošanās darbi diviem bezmaksas informatīvajiem semināriem. Maija vidū notiks seminārs, kurā labprāt redzēsim reklāmas, kreatīvo un mediju aģentūru pārstāvjus. Kā izprast patiesās patērētāju vajadzības? Kā noteikt viņu piesaistību zīmolam vai precei? Kā noteikt reklāmas efektivitāti, pirms tā parādās medijos? Tie ir tikai daži noslēpumi, kurus atklāsim semināra laikā...

Arī augstskolu pasniedzējiem esam paredzējuši īpašu tikšanos. Tā kā interese pieaug ne tikai par vadībzinībām un jurisprudenci, bet arī reklāmas un komunikāciju nozari, vēlamies iepazīstināt šī sektora pasniedzējus ar jaunumiem mediju un reklāmas pētījumu pasaulē un mūsu sadarbības iespējām.

Mēs tur

TNS speciālisti piedalās ne tikai pašu rīkotajos semināros – aprīlī mūsu darbinieki aicināti uzstāties dažādās konferencēs un publiskos pasākumos. Ja jūs esat plānojuši apmeklēt kādu no zemāk minētajiem pasākumiem, tad ziniet, ka tajos TNS darbinieki labprāt dalīsies ar informāciju par atsevišķiem tirgus segmentiem vai detalizētām pētījumu rezultātu analīzēm.

Pasākumi:

8. aprīlis           “Latvijas Radio” zinātniski praktiskā konference “Kas ir labi un kas ir slikti?”. Rezultatīvie rādītāji un efektivitātes vērtējums publiskā sektora (bezpeļņas) uzņēmumos.

14. aprīlis         A/S “Diena” gada konference

15. aprīlis         Latvijas Reklāmas asociācijas gada konference “Tendences reklāmā 2005”

21. aprīlis         1. Baltijas farmācijas mārketinga konference

19.–24. aprīlis  8. starptautiskā autoizstāde “Auto 2005”

Par dalību mūsu rīkotajos semināros lūdzam interesēties:

Santa Tima
,
TNS Baltijas Datu Nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: santa.tima@tns.lv

 


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības