TNS Pasaulē
>> 2004. gads
TNS Latvijā
>> TNS Latvijā
>> TNS Universitāte
Mediju pētījumi
>> Media Intelligence
>> Internets
>> Programmas TV kanālos
>> Reklāmu reģistrs
Marketinga pētījumi
>> Semiometrija
>> Kosmētika
>> Mazumtirdzniecība
>> Zīmoli
>> Apdrošināšana
>> Kredīti
Sociālie pētījumi
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Tehnoloģiskie risinājumi
>> Galileo
Sveicieni
>> Sveicieni

Katra piektā Latvijas ģimene apdrošina savu mājokli

04.2005. Saskaņā ar TNS Baltijas Datu nama šī gada februārī veiktā pētījuma datiem vidēji katra piektā Latvijas ģimene (20 % jeb ~180 tūkstoši mājsaimniecību) izmanto ēkas vai dzīvokļa apdrošināšanas pakalpojumus.

Mājokļa apdrošināšana – ģimeņu vidū populārākais apdrošināšanas veids

Kopumā vismaz katra ceturtā Latvijas mājsaimniecība (28 %) izmanto kādu no pētījumā aptvertajiem apdrošināšanas pakalpojumiem. Mājsaimniecību vidū izplatītākais apdrošināšanas pakalpojums ir nekustamā īpašuma apdrošināšana – ēkas vai dzīvokļa apdrošināšana (20 %), kam ar divreiz zemākiem rādītājiem seko mantas apdrošināšana (10 %) un KASKO apdrošināšana autotransportam (10 %).

 

Pētījumā tika mērīti tikai tie pakalpojumi, kuru izmantošanas izvēli lielākā vai mazākā mērā nosaka pats indivīds, nevis likumu diktētas normas, kā tas ir, piemēram, OCTA auto apdrošināšanas gadījumā.

Iedzīvotāji apdrošina veselību un nodrošinās pret nelaimes gadījumiem

Individuālā aspektā Latvijas iedzīvotāji visbiežāk izmanto veselības apdrošināšanas pakalpojumus (17 % jeb ~310 tūkstoši iedzīvotāju mērķgrupā 15–74 gadi), kam seko nelaimes gadījumu apdrošināšana (14 % jeb ~255 tūkstoši iedzīvotāju). Ņemot vērā to, ka parasti veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana tiek piedāvāta vienā polisē un strādājošiem cilvēkiem apdrošināšanu nereti nodrošina darba devējs, ir tikai likumsakarīgi, ka šie divi apdrošināšanas veidi ir biežāk izmantotie visu apdrošināšanas produktu klāstā.

 

Izplatītāko individuālās apdrošināšanas pakalpojumu – veselības apdrošināšanu – biežāk izmanto Latvijas iedzīvotāji ekonomiski visaktīvākajā vecuma grupā (15–54 gadi), salīdzinoši biežāk polise ir vīriešiem, iedzīvotājiem ar augstāko izglītību, strādājošiem (īpaši speciālistiem, ierindas darbiniekiem), kā arī cilvēkiem, kuru personīgie ienākumi pārsniedz 200 latus mēnesī.

 

Apdrošinātie paši izvēlas apdrošināšanas kompānijas

Aptaujā iedzīvotāji, kuri izmantoja apdrošināšanas pakalpojumus, atbildēja uz jautājumu, vai viņi paši vai arī kāds cits izvēlējās apdrošināšanas kompāniju, ar kuru sadarboties konkrētā apdrošināšanas veida gadījumā.

Pētījuma rezultāti liecina, ka absolūtais vairākums ģimeņu, kuras izmanto mājokļa apdrošināšanas pakalpojumus, pašas ir izvēlējušās, kuras kompānijas pakalpojumus izmantot (90 %). Vidēji katrai divdesmitajai Latvijas mājsaimniecībai (5 %) apdrošinātāju ir izvēlējusies banka. Acīmredzot tās ir ģimenes, kuras izmanto hipotekāro kredītu un ir paļāvušās uz bankas ieteikto apdrošināšanas kompāniju.

 

Mantas un KASKO apdrošināšanas gadījumā ir vērojama līdzīga situācija – vidēji 9 no 10 apdrošināšanas ņēmējiem paši ir izvēlējušies sadarbības partneri apdrošināšanas jautājumos. Līdzīga aina ir vērojama arī pārējos apdrošināšanas gadījumos ģimeņu vidū. 

Savukārt dati par apdrošināšanas kompāniju izvēli apdrošināšanai individuālā aspektā rāda, ka šajā situācijā sadarbības kompāniju nereti izvēlas arī darba devējs. Tā veselības apdrošināšanas gadījumā tikai puse Latvijas iedzīvotāju mērķgrupā 15–74 gadi, kuriem ir šī veida polise, paši ir izvēlējušies apdrošināšanas kompāniju (52 %), jo lielai daļai iedzīvotāju lēmumu par veselības apdrošināšanas kompānijas izvēli pieņem darba devējs (44 %). 

 

Arī nelaimes gadījumu apdrošināšanas situācijā darba devējs nereti ir bijis tas, kurš ir izvēlējies kompāniju, ar kuru sadarboties šī riska iestāšanās gadījumā, – 45 % šī pakalpojuma izmantotāju atzinuši, ka darba devējs ir izvēlējies apdrošinātāju, lai arī vairākums tomēr paši ir izvēlējušies (53 %).

Par aptauju

Pētījumu veica TNS Baltijas Datu N ams 2005. gadā no 23. līdz 27. februārim, regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Latvijas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.

Kontaktinformācija:
Ilva Pudule,
TNS Baltijas Datu Nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: Ilva.Pudule@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības