TNS Pasaulē
>> 2004. gads
TNS Latvijā
>> TNS Latvijā
>> TNS Universitāte
Mediju pētījumi
>> Media Intelligence
>> Internets
>> Programmas TV kanālos
>> Reklāmu reģistrs
Marketinga pētījumi
>> Semiometrija
>> Kosmētika
>> Mazumtirdzniecība
>> Zīmoli
>> Apdrošināšana
>> Kredīti
Sociālie pētījumi
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Tehnoloģiskie risinājumi
>> Galileo
Sveicieni
>> Sveicieni

„Iesākumā bija vārds...”

04.2005. TNS BMF Latvia piedāvā iepazīties ar vienu no TNS koncerna metodoloģijām – semiometriju ( S .).

S . ir novatoriska pieeja mērķa grupu pētījumos. S . teorētiskā bāze balstās uz pieņēmumu, ka indivīda patēriņa uzvedību nosaka viņa vērtības un individuālie morāles uzskati. S . mēra vērtības un morāles uzskatus caur vārdiem. Respondents novērtē 210 vārdus, atzīmējot, kādas izjūtas rodas izlasot katru no vārdiem. Vārdi tiek lietoti kā indikatori, kas palīdz noteikt mērķa grupas piederību noteiktai vērtību grupai/-ām, kas tiek pozicionētas divdimensiju plaknē.

Līdzšinējā pārdošanas prakse liecina, ka mērķgrupas tiek veidotas, galvenokārt / vienīgi balstoties uz demogrāfiskajiem raksturojumiem. Taču demogrāfiskais raksturojums nepietiekami apraksta mērķauditoriju, jo, piemēram, balstoties uz demogrāfisko raksturojumu, tirgum, ir grūti atrast zīmīgas atšķirības konkrētu marku lietotāju vidū.

S . atklāj, ar ko tomēr atšķiras Alfrēds un Pēteris, kuriem ir pilnīgi vienāds sociāldemogrāfiskais profils, bet kuri ir izvēlējušies dažādas automarkas. Metode atklāj papildu profilu, t. i., vērtību profilu, atrod optimālo mērķgrupu, atklāj "labāko pāri" – marka + medijs, atklāj, kur meklēt un palielināt savu mērķauditoriju u. c.

S . ir izmantota ~ 500 patēriņa pētījumos Eiropā. Visplašāk šobrīd tā tiek izmantota Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Norvēģijā un Lielbritānijā.

Kontaktinformācija:
Brigita Zašne,
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: brigita.zasne@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības