TNS Pasaulē
>> 2004. gads
TNS Latvijā
>> TNS Latvijā
>> TNS Universitāte
Mediju pētījumi
>> Media Intelligence
>> Internets
>> Programmas TV kanālos
>> Reklāmu reģistrs
Marketinga pētījumi
>> Semiometrija
>> Kosmētika
>> Mazumtirdzniecība
>> Zīmoli
>> Apdrošināšana
>> Kredīti
Sociālie pētījumi
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Tehnoloģiskie risinājumi
>> Galileo
Sveicieni
>> Sveicieni

Gandrīz pusmiljons Latvijas iedzīvotāju ir ņēmuši aizņēmumus Latvijas komercbankās

04.2005. Vairāk nekā 1/5 Latvijas iedzīvotāju jeb 23 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 74 gadiem 2004. gada beigās ir ņēmuši aizņēmumus – kredītu, hipotekāro kredītu un līzingu – kādā no Latvijas komercbankām. Absolūtos skaitļos tas veido apmēram 420 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Šādu tendenci atklāj TNS Baltijas Datu Nama 2004. gada nogalē veiktais Banku monitors – iedzīvotāju pētījums par banku pakalpojumu izmantošanu.

Kredīta, līzinga un hipotekārā kredīta izmantošana Latvijas komercbankās

Aptuveni katrs piektais jeb gandrīz 310 000 Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem (17 %) ir ņēmuši kredītu kādā no Latvijas komercbankām. Savukārt gandrīz katrs desmitais (7 %) jeb aptuveni 130 000 Latvijas iedzīvotāju šajā vecuma grupā ir izmantojuši Latvijas banku piedāvātās līzinga iespējas. Salīdzinoši mazāks skaits Latvijas iedzīvotāju, aptuveni 100 000, definētajā mērķgrupā ir ņēmuši hipotekāro kredītu mājokļa iegādei, remontam vai celtniecībai (5 %).

Visbiežāk dažāda veida aizņēmumus ir izmantojuši iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecuma grupā no 25 līdz 54 gadiem: šajā vecuma grupā kredītu, hipotekāro kredītu vai līzingu ir ņēmuši vairāk nekā ¼ daļa respondentu. Tāpat bankās dažāda veida aizņēmumus galvenokārt izmanto respondenti ar augstāko izglītību un augstiem ienākumiem – gan personīgie ienākumi, gan ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku ģimenē ir vairāk par 100 Ls mēnesī.  

Lielākā daļa no aizņēmumu ņēmējiem ir izmantojuši vienīgi kredītu (12 %). Tikai līzingu ir izvēlējušies 4 % respondentu, bet tikai hipotekāro kredītu ir izmantojuši 2 % respondentu. Vairāk nekā vienu aizņēmuma veidu ir izvēlējies gandrīz katrs desmitais respondents (7 %).

Par aptauju

 Aptauju TNS Baltijas Datu Nams veica no 22. septembra līdz 26. oktobrim, regulārās Omnibusa aptaujas ietvaros aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Kontaktinformācija:
Intars Āboms,
Baltijas Datu Nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: intars.aboms@tns.lv

 


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības