TNS Pasaulē
>> 2004. gads
TNS Latvijā
>> TNS Latvijā
>> TNS Universitāte
Mediju pētījumi
>> Media Intelligence
>> Internets
>> Programmas TV kanālos
>> Reklāmu reģistrs
Marketinga pētījumi
>> Semiometrija
>> Kosmētika
>> Mazumtirdzniecība
>> Zīmoli
>> Apdrošināšana
>> Kredīti
Sociālie pētījumi
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Tehnoloģiskie risinājumi
>> Galileo
Sveicieni
>> Sveicieni

Programmu sadalījums pa žanriem TV kanālos 2005. gada pirmajos divos mēnešos

04.2005. Apskatot programmu sadalījumu pa žanriem TV kanālos šī gada pirmajos divos mēnešos (03/01/2005 – 06/03/2005), var redzēt, ka kanālā LNT vairāk kā trešo daļu, 39,4 %, no kopējā programmu skaita aizņem mākslas filmas, seriāli, multiplikācijas filmas un tamlīdzīgas programmas. Kanālā TV3 šis žanrs ir pārstāvēts 29,1 % programmu, nedaudz vairāk nekā 16 % programmu kanālā LTV 7 un pārējos kanālos – mazāk par 15 %. Vairāk nekā 30 % no kopējā programmu skaita kanālā 3+ ir izklaides raidījumi. Tie ir dažādi šovi, spēles un sarunu šovi. Kanālā TV3 izklaides raidījumi ir 17,5 % no visiem raidījumiem, kanālā TV5 Rīga - 12,9 % un LNT - tikai 4,2 %. Kanālā LTV 1 dominējošie ir ziņu raidījumi un informējošas programmas. Kanālā LTV 7 lielākoties ir mūzikas raidījumi un sporta pārraides, savukārt kanālā 3+ sporta pārraižu nav nemaz. Pirmā Baltijas kanāla programmu sadalījums pēc žanriem ir vienlīdzīgāks.Gandrīz vienādi daudz ir ziņu raidījumi un mākslas filmas, seriāli u.c. raidījumi, kā arī izklaides, mūzikas un izglītojošu raidījumu programmas. Mākslas un zinātnes žanrs pavisam nedaudz pārstāvēts LTV 1 kanālā un pavisam maz Pirmajā Baltijas kanālā - tikai 0,2 %. Arī reliģiskas tēmas raidījumi ir minimāli pārstāvēti kanālos LTV 1, LNT, Pirmajā Baltijas kanālā un TV5 Rīga.

 

Kontaktinformācija:
Mārtiņš Traubergs,
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: martins.traubergs@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības