TNS Pasaulē
>> 2004. gads
TNS Latvijā
>> TNS Latvijā
>> TNS Universitāte
Mediju pētījumi
>> Media Intelligence
>> Internets
>> Programmas TV kanālos
>> Reklāmu reģistrs
Marketinga pētījumi
>> Semiometrija
>> Kosmētika
>> Mazumtirdzniecība
>> Zīmoli
>> Apdrošināšana
>> Kredīti
Sociālie pētījumi
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Tehnoloģiskie risinājumi
>> Galileo
Sveicieni
>> Sveicieni

2004. bijis Internetam veiksmīgs gads

04.2005. Atskatoties uz 2004. gadu jāsecina, ka Latvijas Interneta lietotāju skaits ir būtiski pieaudzis.

Interneta lietotāju skaits, %

Dati: TNS BMF, e-Track & e-Ratings

Gada sākumā Internetu pēdējo 7 dienu laikā lietoja 18 % Latvijas iedzīvotāju un gada beigās šis rādītājs sasniedza 21 % (vidēji gadā 26 %). Arī kopējais Interneta lietotāju skaits, kas lietoja Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā pieauga no 24 % līdz 29  %. Ziemā no 2004 uz 2005 gadu (11.10.2004-30.01.2005) lietotāju skaits sasniedza vēl augstāku atzīmi – attiecīgi 26 % un 33 %.

Interneta lietotāju skaits, kas lietojuši Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā, % no mērķa grupas

Dati: TNS BMF, e-Track & e-Ratings, Ziema 2004-2005 (11.10.2004-30.01.2005)

Interneta lietotāju skaits dažādās vecuma, ienākumu utt. grupās nozīmīgi atšķiras – vismazāk Interneta lietotāju ir vecumā virs 60 gadiem, kā arī ar zemiem ienākumiem un nedzīvojošiem Rīgā. Visvairāk Interneta lietotāju ir vecuma grupā 15-19 gadi – Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā lietojuši 75 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15-19 gadiem, kā arī 65 % to Latvijas iedzīvotāju, kuru individuālie ienākumi ir virs 180 Ls mēnesī, kā arī 55 % to Latvijas iedzīvotāju, kam ienākumu nav (pārsvarā skolnieki, studenti).

Pēdējie TNS BMF e-Track & e-Ratings pētījuma apkopotie rezultāti (Ziema 2004-2005) parāda, ka kopumā visi pētījumā ietvertie Interneta mediji sasniedz vidēji vienā dienā 362 tūkstošus (jeb 20 %) Latvijas iedzīvotājus vecumā 15-75, savukārt nedēļā visi Interneta mediji sasniedz 441 tūkstoti (jeb 24 %) Latvijas iedzīvotāju. Gadu iepriekš šie rādītāji bija 13 % vienā dienā un 16  % nedēļā.

Kontaktinformācija:
Jānis Krauklis,
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: janis.krauklis@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības