TNS Pasaulē
>> 2004. gads
TNS Latvijā
>> TNS Latvijā
>> TNS Universitāte
Mediju pētījumi
>> Media Intelligence
>> Internets
>> Programmas TV kanālos
>> Reklāmu reģistrs
Marketinga pētījumi
>> Semiometrija
>> Kosmētika
>> Mazumtirdzniecība
>> Zīmoli
>> Apdrošināšana
>> Kredīti
Sociālie pētījumi
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Tehnoloģiskie risinājumi
>> Galileo
Sveicieni
>> Sveicieni

TNS BMF un Baltijas Datu namam pievienojas “papildspēki“  

04.2005. Sekojot tendencēm tirgū, TNS BMF ir papildinājis savu piedāvājumu klāstu, līdz ar to, mūsu kolektīvu ir papildinājušas trīs jaunas darbinieces – Evita Nolmane, Dace Zolberga un Laine Lejasmeijere, kuras darbosies TV monitoringā ar reklāmas un informācijas pārraudzību.

Arī TNS Baltijas datu nama rindās stājušies divi jauni darbinieki – Armands Uzraugs, kura uzdevums ir pārraudzīt un kontrolēt projektu darbības efektivitāti un Ieva Šlosa, kas palīdzēs organizēt lauka darba resursu pilnvērtīgu sadali un izmantošanu.

Lai viņu pašu atklātais par sevi, sniedz jums plašāku priekšstatu par viņiem kā personībām.

Dace Zolberga  

Esmu 23 gadus jauna optimiste. Pagājušajā vasarā pabeidzu socioloģijas bakalaura programmu un tagad turpinu mācības Latvijas Universitātē socioloģijas maģistra programmā, jo man patīk izzināt un analizēt sabiedrību un dažādus tajā noritošos procesus.

Varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc esmu nokļuvusi šeit un strādāju par televīzijas monitorētāju.

Ārpus darba man patīk darīt interesantas lietas un aktīvi atpūsties, kā arī ceļot, jo tā gūstu jaunus un nepārspējamus iespaidus.

Vēl viens nozīmīgs mans hobijs ir dziedāšana – jau no bērnības man ir paticis dziedāt, tādēļ dažādos koros esmu dziedājusi vairāk nekā 10 gadus. Tiesa gan, pēdējā laikā dziedāšana ir nedaudz atstāta novārtā manas aizņemtības dēļ, bet tagad vai nu klusībā pie sevis dungoju kādu dziesmiņu, vai arī reizēm uzdziedu kādā pasākumā.

Evita Nolmane
 
Ikdienā manas ausis ir pieslēgtas skaņai un acis bildei. Esmu televīzijas monitorētāja. Ar tauriņu ķeramo tīklu ķeru mirkļus.

Neikdienišķās dienās, pie kurām pieskaitu visas brīvdienas, es ļaujos savām spontānajām idejām.

Sevi varu raksturot arī šādi:

  • grāmata: A. Milns “Vinnijs Pūks”
  • dziesma: Bjorka “It`s Oh So Quiet”
  • vieta: Mangaļsala 

Laine Lejasmeijere

Šajā pētnieku vidē darbojos jau gadu kā intervētāja TNS Baltijas Datu namā, tāpēc, šeit notiekošie procesi ir iepazīti un kolēģu uzticība iekarota. 

Šogad nostiprināju savas pozīcijas un sāku strādāt TNS BMF par TV monitoretāju.

Kā vairums mūsdienu studentu, paralēli darbam studēju, apgūstot grāmatvedības zinības LU Ekonomikas un Vadības fakultātē. Brīvajā laikā ērti iekārtojos savā mīkstajā krēslā un iegrimstu mīlas romānu saldajā pasaulē, reizēm kopā ar draugiem mēdzu uzdziedāt „karaoke”, bet  būtībā mīlu mieru un klusumu, jo nāku no skaistās Ziemeļvidzemes mazpilsētas - Rūjienas.

 

Ieva Šlosa

 Divdesmit piecas savas dzīves vasaras esmu pavadījusi jūras krastā, bet tagad dzīvoju Ozolniekos tas ir tepat Rīgas pievārtē.

Esmu ieguvusi inženierzinātņu maģistra grādu informācijas tehnoloģijas jomā, apgūstot specializējošus mācību priekšmetus lietišķajā statistikā un aktuārtehnoloģijā. Savu praktisko pieredzi esmu papildinājusi dažādos kursos un apmācību programmās Latvijā un ārpus tās robežām, kā Umea universitāte, institūta TES organizētajos kursos, kā arī dažādos starptautiskos semināros.

Savas apzinīgās darba gaitas uzsāku Centrālajā statistikas pārvaldē- iestādē, kas aprēķina inflāciju, iekšzemes kopproduktu un iztikas minumu, protams, vēl daudz ko citu. Pirms šķiršanās no Centrālās statistikas pārvaldes vadīju Matemātiskā nodrošinājuma daļu – 5 cilvēku kolektīvu, kurš bija atbildīgs par statistikas pamat-procesiem – respondentu loka noteikšana, datu vispārināšana un to kvalitātes novērtēšana. Piecos darba gados esmu piedalījusies dažādu pētījumu organizēšanā, kuru rezultāti tiek izmantoti statistiskās informācijas iegūšanai par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām un sociālajām parādībām, procesiem un vidi, īsumā raksturojot, mazākajā pētījumā bija 100 respondenti, bet lielākajā 50 000 respondenti.

Brīvo laiku pavadu dažādi, pamatā cenšos darīt ko pretēju darbā notiekošajam, tas ir, kustēties.

Armands Uzraugs

Armands Uzraugs - Ventspils Augstskolas students,
kas meklē vietu, kur izpausties,
kas meklē skaitļus, ko pagrozīt,
kas meklē lietas, ko uzlabot!

Armands – jauks, smaidīgs Cēsu puika,
kam patīk svaigs gaiss, ko dziļi ieelpot,
kam patīk skriet un diet, dziedāt un skaļi smiet,
kam patīk cilvēki saules priecētie!

Uzraugs - pēc dabas kontrolieris,
tas piekasīgs sev un citiem,
tas kārtību grib viest starp tiem,
vairs nebūs vaļības nekādas, ir jābūt kārtībai!

Nav personības dalīšanās šī,
tik trīsstūris ar stipriem stūriem,
kam vidū rakstīts:
"Just wana be the 6th sense of TNS
as TNS is the 6th sense of business..."


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības