Īsumā par visu

 Ziemassvētku sleja

 TNS informācija

 > Darbinieki

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Biznesa Omnibuss

 > Prese

 > Radio

 > Reklāma

 Marketinga pētījumi

 > Auto

 > Bankas

 > Farmācija

 > Medicīna

 > Telekomunikācijas

 > Tīņi stāsta

 > TRIM

 Sociālie pētījumi

 > ES

 > Leonardo da Vinci

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Pētījumu integrēšana uzņēmējdarbībā
ESOMAR kongress, 2004. g., Lisabona

Ginta Krivma From managing data to generating decisions
No datiem uz lēmumiem

Vienīgais ceļš, kā pētījumu industrija turpmāk var konstruktīvi realizēt savu potenciālu, ir izprast, ka mūsu biznesa galvenais mērķis ir visu klienta uzņēmumā iesaistīto pušu (stakeholders) vērtības paaugstināšana.

Tas ir iespējams, kad pētījumu industrijai ir instrumenti, prasmes un pieredze, lai identificētu klienta izaugsmes iespējas un konkurētspējīgās atšķirības.

Žorže Garsija-Gonzaless (Jorge Garcia-Gonzalez),
kongresa programmas komitejas vadītājs

Kongresa galvenā doma – diskutēt un attīstīt idejas, pētnieki var visproduktīvāk ieguldīt savus resursus, lai atbalstītu klientu rezultatīvu biznesa stratēģiju definēšanā un ieviešanā. Lai to veiksmīgi realizētu, pētniekiem ir nepieciešama arvien padziļinātāka izpratne par klienta biznesa dinamiku.

Tas bieži būs saistīts ar tālāku nepieciešamību arī pētniekam kvalitatīvi attīstīties biznesa konsultāciju jomas virzienā, kur ikdienas darbā tiek lietoti gan dati, gan arī dažādas analītiskās tehnikas un uzņēmuma iekšējā informācija.

Pasaulē, atkarībā no tirgus brieduma dažādos reģionos, pētniecības problemātika ir atšķirīga:
:: Ziemeļamerika, Eiropa (nobrieduši tirgi)
– attīstība konsultāciju virzienā un tam nepieciešamo talantu piesaiste un prasmju attīstīšana
– sadarbība ar klientu uzņēmuma vadības līmenī
– globāla stratēģija, ko atbilstoši lokālajai situācijai realizē vietējais menedžments

:: Dienvidamerika
– nehomogēna vide (pretēji stereotipiem): izaicinājums precīzi reprezentēt kulturāli un lingvistiski atšķirīgās grupas, atbilstoši adaptējot un nodrošinot precīzi formulētus jautājumus

:: Austrumi
– nodrošināt atbilstību pastāvošajai likumdošanai un piegādāt datus, kas precīzi atbilst definētajam mērķim
– izvairīties no apcietināšanas par "politisku diversiju"

Vai tik atšķirīgās situācijās ir iespējams runāt par globāliem pētniecības standartiem?

Kongress iezīmēja arī pētnieku izaugsmes iespējas un izaicinājumus biznesa konsultēšanas jomā:

– attīstīt arvien ciešāku ikdienas sadarbību ar klientu alternatīvu noteikšanā un optimālo risinājumu atrašanā, paplašinot kontaktus uzņēmumā;
kombinēt pētniecisko funkciju ar datu analītiku un sadarbību plašākā spektrā, tādējādi nodrošinot pilnīgu un objektīvu priekšstatu par klienta biznesu, vajadzībām un prioritātēm;
– kopā ar klientu attīstīt tālāk un personalizēt pētījumu metodes, lai iegūtu jēgpilnu un izmantojamu informāciju;
– izmantot izpēti, lai mērītu vērtības, lietojot ROI paradigmu;
– attīstīt prognozējošas (pareģojošas) tehnikas;
izpētīt visus biznesa ķēdes posmus – no piegādēm un ražošanas līdz pēcpārdošanas apkalpošanai un klientu apkalpošanas speciālistiem –, lai pilnīgi pārliecinātos par izvēlēto stratēģiju;
Copy with pride! – izmantot un attīstīt arī konkurentu pārbaudītās metodes;
bagātināt savu pētnieka “prasmju komplektu”, lai no katras pieejas iegūtu maksimālo atdevi.

Kādā virzienā attīstās pētījumu industrija? Kādas ir klientu vēlmes?

– Padziļināta izpratne (insight)
– Dažādu avotu informācijas integrēšana
– “Pareģošanas” spējas

Market reasearch -> information based consultancy

Ginta Krivma
TNS BMF valdes priekšsēdētāja
Lisabona–Rīga, 2004