Īsumā par visu

 Ziemassvētku sleja

 TNS informācija

 > Darbinieki

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Biznesa Omnibuss

 > Prese

 > Radio

 > Reklāma

 Marketinga pētījumi

 > Auto

 > Bankas

 > Farmācija

 > Medicīna

 > Telekomunikācijas

 > Tīņi stāsta

 > TRIM

 Sociālie pētījumi

 > ES

 > Leonardo da Vinci

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

TRI*M – uzņēmumā iesaistīto pušu vadīšanai

Māra TauriņaAptuveni pussimts Latvijas uzņēmumu jau ir ieguvuši ISO sertifikātus, tikko pasniegta Latvijas Kvalitātes balva. Arvien vairāk un vairāk Latvijas uzņēmumu veido un īsteno visaptverošas kvalitātes pārvaldības principus. Vēl vairāk it tādu uzņēmumu, kas sāk ar atsevišķu darbības jomu kvalitātes vadību – produktu kvalitātes, klientu attiecību vadību.

TNS Baltijas Datu nama metožu klāstam ir pievienojusies jauna uzņēmuma procesu un partnerattiecību vadības novērtējuma izpētes metode – TRI*M.

TRI*M koncepcijas mērķis – sniegt uzņēmumiem nepieciešamo informāciju dažādu uzņēmumā iesaistīto pušu attiecību novērtēšanai, pārvaldīšanai un monitoringam.

Izmantojot TRI*M, var iegūt pārskatu par uzņēmuma klientu apmierinātības līmeni, uzņēmuma iekšējo biznesa procesu kvalitāti, darbinieku motivāciju, kā arī uzņēmuma korporatīvo reputāciju. Ar šīs metodes palīdzību iegūtie rādītāji var tikt iekļauti sabalansētā uzņēmuma pamatrādītāju sistēmā, kopā ar tādiem finanšu rādītājiem kā peļņa un apgrozījums, sniedzot uzņēmuma vadītājiem visaptverošu pārskatu par uzņēmuma stāvokli.TRI*M metodoloģijas pamatā ir vairāki rādītāju kopumi, kas ļauj noteikt uzņēmuma sasniegto līmeni dažādu grupu attiecību vadīšanā.

TRI*M Indekss – vienā skaitlī izteikts apkopojošs rādītājs, kas atspoguļo attiecīgās uzņēmumā iesaistītās puses novērtējumu par attiecībām ar uzņēmumu (piemēram, darbinieku apmierinātības indekss, klientu apmierinātības indekss vai korporatīvās reputācijas indekss), kas ir stabils laikā, precīzs un lielā mērā prognozējošs. Uzņēmuma augstākā vadība parasti to izmanto kā galveno attiecību pārvaldīšanas novērtējuma indikatoru. Turklāt tas sniedz iespēju noteikt uzņēmuma iekšējos standartus, veikt iekšējo un ārējo salīdzināšanu un monitoringu (pārraudzību) laika gaitā. TRI*M ir pasaulē plaši lietota metode, kas sniedzas pāri valstu, kultūru, kā arī nozaru robežām, tādējādi katrai nozarei varam piedāvāt datus, kas salīdzināti ar citu valstu vai nozaru pētījumu rezultātiem.

TRI*M Tipoloģija ir unikāla pieeja, lai raksturotu klientu kopumu, kā arī uzņēmumu darbinieku kopumu, un norāda uz četriem attiecību veidiem, kas balstīti atšķirīgā klientu un darbinieku pieredzē. Piemēram, attiecībā uz klientiem mēs varam pateikt:
• Vai Jums ir pietiekami daudz Piekritēju, kas palīdzētu Jūsu uzņēmumam iegūt jaunus klientus?
• Vai varbūt viņi ir Ķīlnieki – lojāli tikai tirgus ierobežojumu dēļ vai arī tādēļ, ka viņus saista līgumi?
• Iespējams, viņi ir Savtīgie – vienmēr meklē labāko izdevību?
• Vai sliktākajā gadījumā viņi ir Teroristi – izplata negatīvas tenkas un rada grūtības iegūt jaunus klientus?

Izprotot sava uzņēmuma klientu un darbinieku kopumu, var plānot turpmākās attiecību vadības pamatvirzienu.

TRI*M Faktori sniedz noderīgus padomus uzņēmuma vadībai, saprotamā veidā norādot uzņēmuma stiprās un vājās puses saskarsmē ar klientiem, darbiniekiem, procesu vadībā, kā arī uzņēmuma reputācijas jomā.

Dažādu uzņēmuma darbības jomu novērtējums TRI*M Faktoru analīzē parāda, kādās jomās uzņēmumam ir nepieciešams darboties, nosakot prioritātes, lai palielinātu savas sekmes, uzlabotu attiecības ar klientiem, darbinieku motivāciju, reputāciju vai procesu vadību, un nosakot jomas, kurās ir iespējams ieekonomēt.

TRI*M balstās uz vairāk nekā 10 gadu pieredzi un plašu zināšanu un salīdzinošu rezultātu datu bāzi, tajā pašā laikā ļaujot izstrādāt katram klientam specializētu uzņēmumā iesaistīto pušu vadīšanas programmu. Jāpiebilst, ka attiecību vadību ar katru no uzņēmumā iesaistītajām pusēm var pētīt atsevišķi, sākot ar uzņēmumam aktuālākajiem jautājumiem, turklāt ar šo metodi ir iespējams papildināt Jūsu jau izstrādātās un izmantotās pētījumu metodoloģijas.

Vēlot panākumus uzņēmumā iesaistīto pušu attiecību vadīšanā un kvalitātes vadības principu īstenošanā,

Māra Tauriņa
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: mara.taurina@tns.lv