Īsumā par visu

 Ziemassvētku sleja

 TNS informācija

 > Darbinieki

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Biznesa Omnibuss

 > Prese

 > Radio

 > Reklāma

 Marketinga pētījumi

 > Auto

 > Bankas

 > Farmācija

 > Medicīna

 > Telekomunikācijas

 > Tīņi stāsta

 > TRIM

 Sociālie pētījumi

 > ES

 > Leonardo da Vinci

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Farmācijas sektora izpēte

Signe KaņējevaTNS Baltijas Datu nams nākamā gada sākumā plāno veikt plašākus pētījumus farmācijas sektorā, galveno uzmanību pievēršot divām mērķgrupām:
ģimenes ārsti un citu specialitāšu ārsti – tiks noskaidrots, kā viņi vērtē farmācijas kompāniju pārstāvju darbību (profesionalitāti – spēju precīzi atbildēt uz jautājumiem, sniegt nepieciešamo informāciju, sniegt paskaidrojumus par piedāvātā produkta labajām īpašībām, veicināt pārdošanu u. c. nozīmīgas īpašības);
aptieku pārstāvji – tiks noskaidrots, kā viņi vērtē vairumtirgotāju darbību (piedāvāto produktu cenas, pasūtījumu saņemšanas kārtība, personāla laipnība, atsaucība, kompetence u. c.).

Ņemot vērā, ka farmācijas ražotāju un pārstāvniecību biznesu neveido tikai to galvenie klienti, bet lielu ieguldījumu veic arī “mazā biznesa” pārstāvji, t. i., konkrētās kompānijas pārdošanas komanda, tad pārdošanas pārstāvju darbs ir uzskatāms par ļoti svarīgu, kas lielā mērā var ietekmēt kompānijas kopējos panākumus.

Latvijā pašlaik ir vērojama salīdzinoši augsta farmācijas kompāniju medicīnisko pārstāvju mainība, kā arī viņu trūkums, tāpēc ir svarīgi saglabāt un uzlabot esošo pārdošanas servisa līmeni. Farmācijas nozares pētījumi pasaulē liecina, ka, salīdzinot ar citām nozarēm, klienti (tajā skaitā arī ārsti un farmaceiti) ir apmierināti ar farmācijas kompāniju darbību.

Tādēļ ir būtiski noskaidrot, kādu servisa līmeni klienti (ģimenes ārsti, citu specialitāšu ārsti) Latvijā sagaida no farmācijas kompānijām, ko viņi domā par jūsu un konkurentu pārstāvju sniegumu un kas viņiem šķiet nepieņemams pārstāvju darbībā.

Pieaugot konkurencei zāļu vairumtirgotāju vidū, kā arī kopējam apgrozījumam zāļu tirgū, ir svarīgi sīkāk izpētīt arī vairumtirgotāju izvēles kritērijus, kā arī viņu piedāvāto servisu.

TNS Baltijas Datu namam ir pieredze pētījumu veikšanā farmācijas jomā un medicīnas sektorā un kā starptautiskā TNS tīkla pārstāvim Latvijā ir pieejama plaša informācija par citu valstu pieredzi un izmantotajām metodēm līdzīgu pētījumu veikšanā Eiropā un visā pasaulē.

Signe Kaņējeva
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: signe.kanejeva@tns.lv