Īsumā par visu

 Ziemassvētku sleja

 TNS informācija

 > Darbinieki

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Biznesa Omnibuss

 > Prese

 > Radio

 > Reklāma

 Marketinga pētījumi

 > Auto

 > Bankas

 > Farmācija

 > Medicīna

 > Telekomunikācijas

 > Tīņi stāsta

 > TRIM

 Sociālie pētījumi

 > ES

 > Leonardo da Vinci

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Latvijas bankas aktīvi kāpina savu pazīstamību

Ilva PuduleLatvijas komercbanku veiktās aktivitātes reklāmas un mārketinga jomā 2004.gadā ir nesušas augļus – gandrīz visas Latvijas komercbankas rudenī, salīdzinot ar pavasari, būtiski ir palielinājušas savu pazīstamību. Šādu tendenci atklāj TNS Baltijas Datu nama šī gada oktobrī veiktais Banku monitors – pētījums par banku pakalpojumu izmantošanu iedzīvotāju vidū.

Mazāk zināmās bankas sasparojušās

Lai arī vairākums Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem joprojām biežāk zina četras lielākās bankas – Unibanku, Hansabanku, Latvijas Krājbanku un Parex banku – rudens pētījumā ir vērojams, ka arī vidēji zināmās bankas ir sasparojušās un palielinājušas savu pazīstamību iedzīvotāju vidū.

Visaugstākos rādītājus pazīstamības jomā ir guvusi Nordea banka, kura, salīdzinot ar pavasari, ir gandrīz divkāršojusi savas pazīstamības rādītājus (no 25 % aprīlī līdz 46 % oktobrī). Tāpat pēdējā pusgada laikā savas pazīstamības rādītājus ir paaugstinājusi Aizkraukles banka (no 45 % uz 62 %). Vairāk par 10 % pazīstamības rādītāji ir pieauguši Latvijas Hipotēku bankai un bankai NORD/LB Latvija, kuras tagad ir zināmas vismaz 2/3 Latvijas iedzīvotāju. Arī Latvijas Ekonomiskajai komercbankai (Lateko bankai) pazīstamības rādītāji ir pieauguši par vairāk nekā 10 % (rudenī sasniedza 34 %).

Vidēji zināmo banku grupā savas pazīstamības rādītājus ir palielinājušas Baltijas Tranzītu banka un Rietumu banka. Savukārt mazāk zināmo banku grupā nozīmīgākais pazīstamības rādītāju palielinājums ir Ogres komercbankai un bankai “Paritāte”.

Pieaug banku pakalpojumu izmantotāju skaits

Pēdējā pusgada laikā ir pieaudzis Latvijas iedzīvotāju (vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem) skaits, kas izmanto banku pakalpojumus, – ja pavasarī banku pakalpojumus izmantoja 73 % iedzīvotāju, tad oktobrī šis rādītājs sasniedz 76 %. Skaitļos tas sastāda aptuveni 1 miljonu 380 tūkstošus banku pakalpojumu lietotāju.

Neskatoties uz to, ka kopējie banku pakalpojumu izmantošanas rādītāji ir pieauguši, konkrēto banku pakalpojumu izmantošanas parametri nav būtiski mainījušies – Latvijas zināmākās komercbankas joprojām ir tās, kurās iedzīvotāji visbiežāk izmanto dažādus banku pakalpojumus. Gan pavasarī, gan arī rudenī Hansabankas un Unibankas pakalpojumus bija izmantojuši vairāk nekā ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem (kopumā 26 %–29 %).

Parex bankai un Latvijas Krājbankai banku pakalpojumu izmantošanas rādītāji ir būtiski zemāki kā divām lielākajām bankām (rudens pētījumā 17 % un 13 %), bet Baltijas Tranzītu bankas, bankas NORD/LB Latvija vai Latvijas Hipotēku un zemes bankas pakalpojumu izmantošanas rādītāji ir nostabilizējušies 5 %–7 % robežās.

Iedzīvotāji ir piesaistīti lielākajām bankām

Banku monitora pētījuma laikā tika izmērīta banku klientu piesaistība konkrētajām Latvijas bankām. Piesaistības rādītāja iegūšanai tika izmantots Conversion Model™ (TNS grupas licencēta pētījuma metodika). Izmantotā metodika ir kompleksa, ar tās palīdzību ir iespējams noteikt uzņēmuma klientu attiecību ciešumu ar bankām – klientu piesaistību, kā arī klientu atvērtību citām bankām. Atšķirībā no lojalitātes, kura tiek uztverta kā klienta un bankas racionālās attiecības, piesaistība atspoguļo klienta emocionālo saikni ar banku. Piemēram, klients var būt neapmierināts ar kādu banku, bet viņš turpinās to izmantot (t. i., būs lojāls), jo tā ir vienīgā banka, kurā viņš drīkst veikt noteiktas bankas operācijas, un viņam nav citu alternatīvu. Taču šis klients var būt emocionāli piesaistīts kādai citai bankai un gaida izdevību (izdevīgākus piedāvājumus, izmantošanas nosacījumu maiņa u. tml.), lai sāktu izmantot šīs bankas pakalpojumus.

Analizējot Banku monitora pētījumā aptaujāto respondentu atbildes uz Conversion Model™ speciāli izstrādātajiem jautājumiem par klientu piesaistību bankām, ir redzams, ka lielāks piesaistīto klientu īpatsvars ir Latvijas lielāko banku – Hansabankas un Unibankas – klientu vidū. Jāatzīmē, ka piesaistība bankām ne vienmēr ir saistīta banku klientu skaitu, tāpēc šajā gadījumā liels klientu skaits nav galvenais faktors, kas radījis lielu piesaistīto klientu īpatsvaru.

Par aptauju

Aptauju TNS Baltijas Datu nams veica 2004. gada aprīlī (pavasara vilnis) un septembrī, oktobrī (rudens vilnis). Katrā no aptaujas viļņiem tika intervēti 1000 iedzīvotāji (vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā. Latvijas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.

Ilva Pudule
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv