Īsumā par visu

 Ziemassvētku sleja

 TNS informācija

 > Darbinieki

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Biznesa Omnibuss

 > Prese

 > Radio

 > Reklāma

 Marketinga pētījumi

 > Auto

 > Bankas

 > Farmācija

 > Medicīna

 > Telekomunikācijas

 > Tīņi stāsta

 > TRIM

 Sociālie pētījumi

 > ES

 > Leonardo da Vinci

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Latvijas uzņēmumu autoparku izpēte

Dace DanceMediji ziņo, ka šogad Latvijas autotirgū ir viens no straujākajiem pieaugumiem pārdoto mašīnu ziņā visā Eiropas Savienībā. Eksperti to skaidro ar līzinga procentu samazināšanos un patērētāju psiholoģijas izmaiņām. Savu artavu ir devuši arī Latvijas uzņēmumi. Šī gada pirmajos 10 mēnešos pirmo reizi reģistrētas gandrīz 5825 kravas automašīnas, 576 autobusi un 48 558 vieglās automašīnas (CSDD dati).

Kāda ir Latvijas uzņēmumu situācija attiecībā uz autoparkiem un kādi ir nākotnes plāni? To centāmies noskaidrot, veicot Latvijas uzņēmumu autoparku izpēti 2004. gada rudens Biznesa Omnibusa aptaujas laikā.

Pusei Latvijas uzņēmumu ir savs autoparks

Pētījuma dati liecina, ka 49 % Latvijas uzņēmumu ir savs autoparks. Neliela daļa Latvijas uzņēmumu izmanto autoparku kā ārpakalpojumu (1 %).

Kopumā populārākās automašīnu markas ir “Volkswagen” (25,6 % uzņēmumu izmanto šīs markas automašīnas) un “Mercedess” (24,3 % uzņēmumiem). “Volkswagen” markas automašīnas ir vispopulārākās gandrīz visās nozarēs izņemot tirdzniecību, kurā visvairāk tiek izmantotas “Mercedess” markas automašīnas (27,7 % tirdzniecības uzņēmumu izvēlējušies šo automašīnas marku).

Populārākās automašīnu markas/uzņēmējdarbības nozarē (izvēlētā marka, %)

20 % uzņēmumu autoparkā ir tikai 1 automašīna, un tikpat daudz uzņēmumiem (20 %) ir 2 automašīnas. Trīs un četras automašīnas ir 23 % uzņēmumu. No tā izriet, ka autoparki ir nelieli. Vairāk par 20 automašīnām autoparkā ir tikai 5 % uzņēmumu. Salīdzinoši vairāk automašīnu autoparkā ir tiem uzņēmumiem, kas darbojas pakalpojumu un rūpniecības sfērā (vidējais automašīnu skaits ir 7). Mazāki autoparki ir tirdzniecības uzņēmumiem (vidēji 5) un valsts pārvaldes uzņēmumiem/organizācijām (vidēji 4).

Autoparku lielums

Vairākumam (80 %) Latvijas uzņēmumu ir vieglās automašīnas. 35,2 % uzņēmumu ir arī kravas automašīnas un 21,8 % – mikroautobusi.

Automašīnu veidi autoparkos, %

Ceturtā daļa uzņēmumu plāno papildināt autoparku tuvāko 2 gadu laikā

Pētījuma dati liecina, ka 27 % no uzņēmumiem, kam jau šobrīd ir savs autoparks, plāno to paplašināt tuvāko 2 gadu laikā. Savukārt tikai 7 % uzņēmumu, kam pašlaik nav savs autoparks, plāno to izveidot tuvāko 2 gadu laikā.

Autoparku paplašināšanas plāni

Salīdzinot datus pa uzņēmumu darbības nozarēm, var secināt, ka vislielākie plāni attiecībā uz autoparka papildināšanu tuvāko 2 gadu laikā ir rūpniecībā strādājošiem uzņēmumiem (35 %), kā arī pakalpojumu sfērā strādājošiem (30 %).

Autoparku paplašināšanas plāni/uzņēmējdarbības nozares

Par aptauju

Aptauju TNS Baltijas Datu nams veica no 12. līdz 27. oktobrim, regulārās Biznesa Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas uzņēmumus visā Latvijā.

Brauciet uzmanīgi :)

Dace Dance
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: dace.dance@tns.lv