Īsumā par visu

 Ziemassvētku sleja

 TNS informācija

 > Darbinieki

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Biznesa Omnibuss

 > Prese

 > Radio

 > Reklāma

 Marketinga pētījumi

 > Auto

 > Bankas

 > Farmācija

 > Medicīna

 > Telekomunikācijas

 > Tīņi stāsta

 > TRIM

 Sociālie pētījumi

 > ES

 > Leonardo da Vinci

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

TNS mērnieku laiki

Ilze BrokaNovembra vidū tuvāku un tālāku apkaimi pāršalca ziņa – TNS mērnieki rīko goda maltīti. Kā pirmais jauno ziņu apliecinošais vēstnesis bija e-pasta sūtījums, kurā tikai ar mērniekiem labi zināmu rīku un metožu palīdzību tika apzināti apkārtnes ļaužu tikumi, paradumi un ieražas.

Visniecīgākās šaubas par ziņas patiesumu un tuvojošos notikumu izgaisināja saņemtie oficiālie TNS mērnieku ielūguma raksti, kuros skaidri bija norādīts: TNS BMF un TNS Baltijas Datu Nams aicina Jūs izmērīt garastāvokli un ne tikai to 25. novembrī klubā “Kabata”. Lai notiek TNS mērnieku laiki!”

Tikpat Slātava, kā Čangaliena, Rīga un pat kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva gaidīja, elpu aizturējušas, ko kuram īsti nesīs tie daudzinātie un gaidītie TNS mērnieku laiki.

Beidzot pienāca ilgi gaidītais 25. novembra vakars. No malu malām, dažs aizdomīgi lūkodamies apkārt, cits raitā solī, kā zinādams, kas viņu sagaida, gan pa vienam, gan pulciņos mērnieku noteiktajai goda maltītes vietai tuvojās TNS klienti, partneri un sabiedrotie. Tiklīdz viesi pārkāpa “Kabatas” slieksni viss, gan apkārt redzamais, gan jutekļiem jūtamais, liecināja par mērnieku klātbūtni.

Pat īsti nesapratuši, ka tagad arī viņi ir nomērīti, viesi mēroja ceļu cauri garam koridoram, pie kura sienām bija izlikti dažādi mērījumu rezultāti. Koridora galā ļaužu skatam pavērās liela telpa, pie kuras ļaudis sagaidīja paši mērnieki, aicinot viesus nākt dziļāk iekšā un sameklēt savam tā brīža noskaņojumam atbilstošāko vietu, dzērienu un sarunu partneri.

Tieši pulksten 19.30 sapulcinātos viesus uzrunāja mērnieku pārstāvji Valters Sičevs un Ginta Krivma. Runā viņi izteica prieku, ka ieradies tik liels ciemiņu pulks, pateicās par līdzšinējo sadarbību un uzticību, kā arī aicināja kopā ar TNS baudīt jaunos mērnieku laikus, skatīt dzīvi un norises no cita skatpunkta – lasīt starp rindām, lūkoties dziļāk par skaitļiem un tālāk par tendencēm.

Pēc mērnieku uzrunas vakara vadītājs aicināja visus ieturēt goda maltīti un nobaudīt dzērienus. Viesi devās norādītajā virzienā, kur viņu skatam pavērās bagātīgi klāts galds. Te nu katrs varēja atrast kaut ko savām vēlmēm piemērotu. No maltītes viesu uzmanību spēja atraut tikai dzeltenās vestēs tērpti mērnieki, kas, neizdvešot ne skaņas, ar dažādām mērierīcēm sāka mērīt visu, kas gadījās pa rokai, – sienas, galdus, ciemiņu smaidus un porciju lielumus.

Trauku šķindoņu pārtrauca kāda visiem pazīstama balss: savu lūgsnu Dieviņam teica Ķencis, lūgdams, lai tas dod mērniekiem prātu iedalīt viņam izdevīgāku un lielāku daļu zemes nekā Pāvulam. Viesu pulkā izcēlās vēl kāds runas vīrs: tas bija Pietuka Krustiņš, kas savu uzrunu veltīja goda mielastam.

Paralēli norisēm goda maltītes galvenajā zālē rosība nerima arī netālu atklātajā Mērnieku laboratorijā, kurā visa vakara gaitā viesi varēja izmērīt gan savu asinsspiedienu, plaušu tilpumu, gan arī kājas pacelšanas augstumu u. c. Lielajā zālē valdošo krēslu pēkšņi pāršķēla gaismas strēle: tika pasniegti degoši dzērieni, kuru rinda stiepās vairāku metru garumā. Tie ātri vien atrada vietu apkārtējo vēderos. Gaisotne bija patīkama un sildoša, kas atspoguļojās ne tikai laužu apmierinātajās sejās, bet arī sirsnīgajās sarunās visapkārt.

Šo omulīgo noskaņu pēkšņi pārtrauca griezīgi sirēnu kaucieni: kāds bija izsaucis policiju. Daudz netielēdamies, policisti gāja pie viesiem, liekot tiem sparīgi pūst alkometros, lai noteiktu, vai promiļu daudzums asinīs ir pietiekams. Ja alkometra uzrādītie rezultāti policista kungus neapmierināja, tie lika vainīgajam doties pie bāra letes un steidzīgi baudīt kādu dzērienu, lai situāciju uzlabotu.

Tā kā viesiem bija nepieciešams atbrīvoties no policistu reida laikā radītā stresa, uz skatuves tika aicināts orķestris, kas godam veica sev uzticēto uzdevumu. Ļaudis, kustoties orķestra radītajos ritmos, ātri vien aizmirsa par nepatīkamo piedzīvojumu. Vēl pāris reizes līksmošanos pārtrauca dažādi mērījumu veicēji, gan balss skaļuma mērītāji, gan mediķu brigāde, kas vēlējās noskaidrot viesu ķermeņu vidējo temperatūru.

Ņemot vērā, ka liela daļa viesu priekšaptaujā bija izteikuši vēlmi šajā vakarā piedzīvot Tava Neredzamā Sabiedrotā atmaskošanu, šis brīdis bija pienācis – tērpies melnā apmetnī, viesu priekšā parādījās VIŅŠ... Pamazām atbrīvojoties no maskējošā tērpa, Tavs Neredzamais Sabiedrotais atklāja vienu ķermeņa daļu pēc otras, līdz beidzot parādījās visā savā pilnībā. Sasveicinājies ar viesiem, viņš ieņēma vietu kādā no zāles stūrīšiem, kur pacietīgi sagaidīja visus, kas vēlējās ar viņu aprunāties, nofotografēties vai vienkārši baudīt šīs patīkamās personas klātbūtni.

Te, neilgu brīdi šķita – laiks sastingst, fanfarām skanot, cauri visām telpām parādījās goda maltītes kulminācija – liela torte! TNS virsmērnieki dāsni grieza vienu gabalu pēc otra un dalīja visapkārt.

Pēc tortes baudīšanas joprojām turpinājās dejas un sarunas, cilvēku sirdis un prāti bija atmaiguši un mērnieki ar viesiem bija saplūduši vienotā garā un noskaņā: “TNS mērnieku laiku goda maltītes vajag! Tās rodas no mīlestības, jo goda maltītes naudā neskaita!”

Ilze Broka
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: ilze.broka@tns.lv