Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Mediju tendences

 > Reklāmu tops

 > Kampaņu audits

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 >> Biznesa omnib.

 >> Bankas

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Jaunumi mediju pētījumos pasaulē
WAM 2004 (Worldwide Audience Measurement, Geneva, Switzerland)

Māris NaglisDivas lielākās pasaules pētnieku asociācijas ESOMAR un The ARF ik gadu rīko nozīmīgāko mediju un reklāmas pētījumu industrijas konferenci. Tās laikā tiek apskatītas jaunākās tendences visu mediju auditoriju pētījumos, kā arī novērtēta iepriekšējo gadu izstrāžu attīstība, salīdzinot ar šā brīža situāciju.

Konferencē tiek apskatītas visas mediju un reklāmas jomas, sākot no vides reklāmas, kur arvien pastāv daudz neatbildētu jautājumu un tiek meklēti ideālāki metodoloģiskie un tehnoloģiskie risinājumi. Tiek izvirzītas jaunas un attīstītas esošās idejas, piemēram, speciāli vides reklāmai izstrādātais un piedāvātais auditorijas pamatrādītājs VAI (Visibility Adjustment Impacts), arvien aktīvāk izmantojamās GPS priekšrocības, kā arī dažādās reklāmu redzamības/ievērojamības novērtēšanas tehnoloģiskās iekārtas un metodoloģiskie pilnveidojumi.

Presē arvien aktīvāk tiek izmantotas tās priekšrocības, kuras attīstītākās valstīs sniedz Internets. Pietiekami liels Interneta lietotāju skaits paver plašākas iespējas Interneta izmantošanai pētījumu veikšanā. Lielākās Eiropas valstis veic testa izmēģinājumus dažādu kombinēto metodoloģiju sistēmām un cer tuvāko gadu laikā izmantot elektroniskas, aktīvas vai pasīvas, ierīces preses auditorijas pētījumiem.

Radioauditorijas pētījumu lauciņā aktuālākais arvien ir PPM (Portable People Meters) jautājums. Acīmredzami pēdējo gadu laikā šajā industrijā vairs nedomā, vai PPM ir nākotne, bet galvenais jautājums ir, kāda nākotne tos sagaida un kādā virzienā tiem jāattīstās. Ir pieejami dažādu veidu mērītāji – peidžera un pulksteņa izskatā (Arbitron PPM un Radiocotrol Wristwatch). Šobrīd kā oficiāla mērvienība tie tiek izmantoti Beļģijā un Šveicē un tuvu pie dažiem desmitiem valstu tiek veikti izmēģinājumi gan vienai, gan otrai no minētajām mērītāju iekārtām.

Arī TV industrija, piedzīvojot "digitalizācijas ēru" visā pasaulē, alkst pēc jauniem risinājumiem un arvien detalizētākiem auditorijas pētījumu datiem. Pētnieki šajā jomā nesnauž, un jau šobrīd tiek piedāvāti vairāki risinājumi, kuri savu lietderību jau ir apliecinājuši praktiskā darbībā. Piemēram, lai varētu fiksēt visu notiekošo, tai skaitā interaktīvās saites izmantošanu digitālā TV signāla uztvērējā, atliek izvēlēties piemērotāko programmnodrošinājumu.

Aktīvi tiek risinātas arī tā saucamās Cross Media problēmas un jautājumi. Visu pētnieku gaišākās galvas nodarbina vienas perfektas mērījumu sistēmas izveide visām mediju grupām, kas sniegtu iespēju auditorijas skatīt gan atsevišķi, gan veikt vairāku auditoriju, šobrīd grūti salīdzināmu un apvienojumu, pētījumu rezultātus. Pirmais nopietnais solis PPM formā ir sperts, un šīs tehnoloģijas tiek izmantotas ne tikai radiopētījumos, bet tiek testētas arī TV, vides un kino auditorijas pētījumos.

Viss attīstās un mainās. Katru gadu tiek rasti jauni risinājumi, tiek izvirzītas jaunas hipotēzes, kuras, iespējams, pēc gada vairs nebūs aktuālas un nepierādīs sevi praktiskā darbībā. Taču tikai šādu industrijas kopēju aktivitāšu rezultātā tiek rasti kompromisi un radītas arvien pilnīgākas un precīzākas mediju un reklāmas pētījumu metodes. Ņemot vērā, ka katras sistēmas izveide nav viena gada darbs, bet gan ilgstošs izstrādes process no idejas līdz testiem un vēlāk arī reālai darbībai, arī mēs – TNS BMF – nepārtraukti rūpīgi sekojam visiem jaunumiem pasaulē un esam gatavi ieviest Latvijas pētījumu tirgū jaunākos risinājumus.

Māris Naglis
TNS BMF, Projektu Direktors
Tālrunis: 7096303
E-pasts: maris.naglis@tns.lv