Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Mediju tendences

 > Reklāmu tops

 > Kampaņu audits

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 >> Biznesa omnib.

 >> Bankas

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

TNS BMF testē jaunu programmatūru – iPalomars

Ralfs ŽilinskisiPalomars ir jaudīga TV analīzes sistēma, kas domāta raidsabiedrībām, reklāmas aģentūrām un citiem interesentiem. Tā nodrošina piekļuvi TV auditorijas informācijai ar interneta palīdzību. Šai sistēmai ir vairākas priekšrocības, kuras izriet no tās WEB arhitektūras:
– centralizēta datu uzglabāšana uz servera visiem lietotājiem – izslēdz ikdienas datu piegādi;
– lietotājam ir nepieciešams tikai interneta pārlūks – nav speciālas instalācijas procedūras;
– atvērta arhitektūra, pateicoties XML formātiem.

iPalomars uztur šādus atskaišu veidus:
– Spots report – reklāmas kampaņas detalizēta analīze;
– Programmes report – programmas auditorija;
– Breaks report – reklāmas paužu auditorija;
– Time Band report – laika joslu auditorija;
– Ranker report – programmu, žanru, reklāmas paužu rindojumi;
– Channels report – TV kanāla auditorijas detalizēta analīze;
– Channel Profile report – TV kanāla svarīgākās statistikas;
– Programme Profile report – programmas svarīgākās statistikas.

Visas atskaites nodrošina rezultātus vairākām mērķgrupām vienlaikus. Pašlaik mēs veicam sistēmas testēšanu. Par tās pieejamību klientiem informēsim tuvākajā laikā.Ralfs Žilinskis
TNS BMF, IT direktors
Tālrunis: 7096303
E-pasts: ralfs.zilinskis@tns.lv