Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Mediju tendences

 > Reklāmu tops

 > Kampaņu audits

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 >> Biznesa omnib.

 >> Bankas

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Terminu vārdnīca

TNS BMF šajā lappusē ir apkopojis dažādu mediju auditorijas mērīšanai lietotos terminus un to skaidrojumus. Ceram, ka tas noderēs jūsu ikdienas darbos.

Prese

Cover % (vidējā auditorija)
vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram procentos – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (procentos)

Cover (vidējā auditorija)
vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram tūkstošos – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (tūkstošos)

Cover max % (kopējā auditorija)
kopējais lasītāju skaits mērķa grupā, kas lasījuši kaut vienu no pēdējiem sešiem preses izdevuma numuriem procentos – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (procentos)

Cover max (kopējā auditorija)
kopējais lasītāju skaits mērķa grupā, kas lasījuši kaut vienu no pēdējiem sešiem preses izdevuma numuriem tūkstošos – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (tūkstošos)

Composition
cik procentu no periodiskā izdevuma lasītājiem pieder pie dotās mērķa grupas – norāda, kā sadalās avīzes / žurnāla vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem

Target Group Index
konkrētās mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte (%) salīdzinot ar kopējo preses izdevuma auditoriju – piemēram, avīzes / žurnāla vidējais lasītāju skaits mērķa grupā attiecināts pret avīzes / žurnāla vidējo lasītāju skaitu mērķa grupā visi

Ieva Miezīte
Ieva Miezīte
7 096 303
ieva.miezite@tns.lv

Televīzija

TVR, RTG, Rating (vidējā auditorija), %
vidējais televīzijas kanāla (programmas, klipa) skatītāju skaits no mērķa grupas noteiktajā laika intervālā (izteikts % no mērķa grupas lieluma) – cik % no iedzīvotājiem vidēji noskatās analīzējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

Audience (vidējā auditorija), '000
vidējais televīzijas kanāla (programmas, klipa) skatītāju skaits no mērķa grupas noteiktajā laika intervālā (izteikts tūkstošos) – cik tūkstoši iedzīvotāju vidēji noskatās analīzējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

Share (auditorijas daļa), %
televīzijas kanāla skatītāju skaita un visas televīzijas skatītāju skaita procentuāla attiecība konkrētajā laika intervālā – cik procenti skatītāju no viesiem tā brīža TV skatītājiem ir vērojuši analizējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

Reach % (kopējā auditorija), %
kopējais televīzijas kanāla (programmas, klipa) skatītāju skaits no mērķa grupas noteiktā laika posmā (izteikts % no mērķa grupas lieluma) – cik % no iedzīvotājiem kaut vienu minūti ir skatījušies analīzējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

Aver. time view. (vidējais skatīšanās laiks), Sek.
vidējais televīzijas kanāla (programmas, klipa) skatīšanās laiks noteiktā laika posmā (izteikts sekundēs) vienam pārstāvim mērķa grupas ietvaros – cik ilgu laika posmu viens iedzīvotājs ir vidēji skatījies analīzējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

GRP (Gross Rating Points)
kopējā sasniegtā vidējās auditorijas masa vienas minūtes spotiem, kampaņas ietvaros – vienas minūtes klipu TVR(%) summa, veido GRP masu

Affinity (efektivitāte)
konkrētās mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte (%) salīdzinot ar kopējo auditoriju – piemēram, kampaņas vidējā auditorija mērķa grupā attiecināta pret kampaņas sasniegto vidējo auditoriju mērķa grupā "Visi"

Frequency (reižu skaits)
vidējais objekta ievērošanas skaits uz vienu sasniegto skatītāju – cik reizes vidēji viens skatītājs ir redzējis klipu (kanālu, programmu)

Mārtiņš Traubergs
Mārtiņš Traubergs
7 096 303
martins.traubergs@tns.lv

Radio

AQH % (Average Quarter Hour), RTG %, reitings (vidējā auditorija)
vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā konkrētajā laika intervālā (izteikts %) – cik cilvēku vidēji klausās radiostaciju konkrētajā laika intervālā – 15 minūtēs, stundā, dienā, nedēļā utml. (izteikts procentos)

AQH (Average Quarter Hour), RTG, reitings (vidējā auditorija)
vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā konkrētajā laika intervālā (izteikts tūkstošos) – cik cilvēku vidēji klausās radiostaciju konkrētajā laika intervālā – 15 minūtēs, stundā, dienā, nedēļā utml. (izteikts tūkstošos)

Reach % (kopējā auditorija)
kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā noteiktā laika posmā (izteikts %) – cik cilvēku kopā klausās radiostaciju konkrētajā laika intervālā – 15 minūtēs, stundā, dienā, nedēļā utml. (izteikts procentos)

Reach (kopējā auditorija)
kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā noteiktā laika posmā (izteikts tūkstošos) – cik cilvēku kopā klausās radiostaciju konkrētajā laika intervālā – 15 minūtēs, stundā, dienā, nedēļā utml. (izteikts tūkstošos)

Profils (auditorijas profils)
sadalījums pēc sociāli demogrāfiskiem parametriem – norāda, kā sadalās radiostacijas auditorija pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem (izteikts procentos vai tūkstošos)

AQH Share (Average Quarter Hour Share), SHR (auditorijas sadalījums)
radiostacijas klausītāju skaita un visa radio klausītāju skaita procentuālā attiecība konkrētajā laika intervālā – klausīšanās laika sadalījums pa radiostacijām, kas norāda katras radiostacijas tirgus daļas lielumu (izteikts procentos)

TSL (Time Spent Listening) (klausīšanās ilgums)
vidējais radiostacijas klausīšanās ilgums noteiktā laika posmā (izteikts minūtēs no raidīšanas ilguma) vienam radiostacijas klausītājam mērķa grupā – cik minūtes vidēji viens radio klausītājs klausās radiostaciju (izteikts minūtēs)

Brigita Zašne
Brigita Zašne
7 096 303
brigita.zasne@tns.lv

Internets

Cover % (vidējā auditorija)
vidējais Interneta lapas vienas dienas apmeklētāju skaits izteikts procentos no izvēlētās mērķa grupas – cik vidēji vienā dienā Interneta lapu cilvēki apmeklē (procentos)

Cover (vidējā auditorija)
vidējais Interneta lapas vienas dienas apmeklētāju skaits izvēlētajā mērķa grupā, izteikts tūkstošos – cik vidēji vienā dienā Interneta lapu cilvēki apmeklē (tūkstošos)

Cover max % (kopējā auditorija)
kopējais Interneta lapas apmeklētāju skaits nedēļā, izteikts procentos no izvēlētās mērķa grupas – cik cilvēku kopā ir apmeklējuši Interneta lapu nedēļas laikā (procentos)

Cover max (kopējā auditorija)
kopējais Interneta lapas apmeklētāju skaits nedēļā, izteikts tūkstošos, izvēlētajā mērķa grupā – cik cilvēku kopā ir apmeklējuši Interneta lapu nedēļas laikā (tūkstošos)

Composition
cik procentu no Interneta lapas apmeklētājiem pieder pie dotās mērķa grupas – norāda, kā sadalās Interneta lapas apmeklētāju vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem

>Target Group Index
konkrētās mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte (%) salīdzinot ar kopējo Interneta lapas auditoriju – Piemēram, Interneta lapas vidējais apmeklētāju skaits mērķa grupā attiecināts pret Interneta lapas vidējo apmeklētāju skaitu mērķa grupā visi

Jānis Krauklis
Jānis Krauklis
7 096 303
janis.krauklis@tns.lv

Reklāmu reģistrs (ADEX)

Monitorings
katrs reklāmas gadījums ar datumu, laiku, mediju, GRP

Medsplit
reklāmas apjoma sadalījums pa atsevišķiem medijiem

Share of voice (SOV)
kopējais reklāmas apjoms un sadalījums: prese/TV/radio

Reklāmas Žurnāls
ikmēneša Latvijas reklāmas tirgus apskats: tirgus dinamika, mediju sadalījums, lielākie reklāmdevēji un markas, mediju piesātinājums ar reklāmu

Reklāmas Gadagrāmata
sagatavota gada beigās par visu gadu un satur informāciju par Latvijas reklāmas tirgus dinamiku, mediju sadalījumu, reklāmas tirgus nozaru dinamiku, 100 lielākos reklāmdevējus un markas, kā arī sīkāku mediju reklāmas apjoma sadalījumu un mediju piesātinājumu ar reklāmu

Sponsorklips
Sponsorēšanas vizuālie klipi – Sociālās reklāmas, notikumu, pasākumu reklāmas, mediju pašreklāma, pulksteņi pirms ziņām un raidījumu starplaikos, laika/sporta ziņu sponsorēšana

Sponsortreileris
Vizuālie sponsoru treileri – Sponsors piedāvā filmu, raidījumu ārpus reklāmas bloka un ir redzami fragmenti no filmas/raidījuma

Inese Vēvere
Inese Vēvere
7 096 303
inese.vevere@tns.lv