Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Mediju tendences

 > Reklāmu tops

 > Kampaņu audits

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 >> Biznesa omnib.

 >> Bankas

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

TNS Baltijas Datu nams oktobrī plāno veikt Biznesa Omnibusu

Ilva Pudule2004. gada oktobrī TNS Baltijas Datu nams plāno veikt Biznesa Omnibusu – Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāju aptauju par mediju izmantošanu uzņēmējdarbībā, kā arī uzdot specializētos jautājumus par dažādiem ar uzņēmumu saistītiem jautājumiem.

Tiem TNS Baltijas Datu nams esošajiem un potenciālajiem klientiem, kuri vēlas uzdot dažus jautājumus uzņēmumu augstākā līmeņa vadībai, bet nevēlas pasūtīt atsevišķu pētījumu, šī ir iespēja izzināt B2B mērķgrupas viedokli, par pētījumu maksājot vairākklientu pētījumam atbilstošu cenu.

Par aptauju

Aptauju TNS Baltijas Datu nams plāno veikt no 11. līdz 22. oktobrim, Biznesa Omnibusa aptaujas laikā intervējot 500 Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājus. Pētījums notiks visā Latvijā, aptverot ekonomiski aktīvos uzņēmumus un valsts iestādes.

Uzņēmumu izlase būs reprezentatīva Latvijas uzņēmumu ģenerālajam kopumam (~ 42 000 uzņēmumu), un informācija par uzņēmumiem būs pieejama šādos aspektos:
— atrašanās vieta – reģions;
— darbības nozare;
— darbinieku skaits;
— citi ar Pasūtītāju saskaņoti aspekti.

Mediju bloks

Biznesa Omnibusa Mediju bloks ietvers informāciju par:
— preses lasīšanas ieradumiem: dienas laikrakstu, biznesa un prestižu preses izdevumu lasīšana;
— interneta lapu apmeklēšanas ieradumiem: pēdējo 7 dienu laikā apmeklētās uzņēmumu mājas lapas, meklētāji, portāli un vortāli.

Rezultāti

Biznesa Omnibusa pētījuma rezultāti būs pieejami 2004. gada novembrī. Pētījuma rezultātus ir iespējams iegādāties:
— datu faila formātā (Galileo, SPSS, MS Excel);
— tabulu atskaites formātā;
— grafiskās atskaites formātā;
— pilnas atskaites formātā (ietverot tabulas un grafikus, kā arī galveno rezultātu analīzi).

Pētījuma rezultātus var pasūtīt latviešu un/vai angļu valodā.

Kontakti

Mediju bloks: Ieva Miezīte, TNS BMF, 7096303, ieva.miezite@tns.lv
Specializētie jautājumi: Ilva Pudule, TNS Baltijas Datu nams, 7096300, ilva.pudule@tns.lv