Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 > Pasaulē

 Mediju pētījumi

 > Mediju tendences

 > Reklāmu tops

 > Kampaņu audits

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 >> Biznesa omnib.

 >> Bankas

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Vairāk nekā miljons Latvijas iedzīvotāju izmanto banku pakalpojumus

Ilva PuduleGandrīz trīs ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju (jeb 73 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 74 gadiem) 2004. gada pavasarī izmantoja kādu no banku pakalpojumiem. Absolūtos skaitļos tas sastāda apmēram 1 miljonu 325 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju, kuri izmanto banku pakalpojumus. Šādu tendenci atklāj TNS Baltijas Datu nama šī gada aprīlī veiktais Banku Monitors – iedzīvotāju pētījums par banku pakalpojumu izmantošanu.

Četras zināmākās bankas

Latvijā ir četras komercbankas, kas salīdzinājumā ar pārējām bankām ir visbiežāk zināmas iedzīvotājiem. Tās ir Hansabanka, Latvijas Unibanka (katra zināma 9 no 10 aptaujātajiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem), kā arī Latvijas Krājbanka un Parex banka (zināmas katriem 8 no 10 iedzīvotājiem).

 

Vairāk nekā puse iedzīvotāju zina Latvijas Hipotēku un zemes banku, Baltijas Tranzītu banku un banku NORD/LB Latvija. Pārējās bankas ir zināmas mazāk nekā pusei aptaujāto iedzīvotāju.

Zināmākās bankas – biežāk izmantotās bankas

Saskaņā ar pētījuma datiem 73 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem (jeb ~ 1 miljons 325 tūkstoši) 2004. gada pavasarī izmantoja kādu no banku pakalpojumiem.

Banku pakalpojumus, salīdzinot ar visiem iedzīvotājiem, biežāk izmanto gados jaunāki cilvēki (25–34 gadi, vecuma grupā no 35 līdz 54 gadiem rādītāji ir tikai nedaudz augstāki, bet vecumā virs 55 gadiem – izteikti zemāki), pilsētnieki, kā arī Rīgas iedzīvotāji, kuri banku pakalpojumus izmanto salīdzinoši vairāk nekā citu reģionu pārstāvji.

Turklāt banku pakalpojumus salīdzinoši biežāk izvēlas cilvēki ar vidējo speciālo vai augstāko izglītību, algotie darbinieki, kā arī cilvēki ar augstiem personīgajiem un ģimenes ienākumiem.

Banku pazīstamība ir cieši saistīta ar banku pakalpojumu izmantošanu – Latvijas zināmākās komercbankas ir tās, kuru pakalpojumus iedzīvotāji arī visbiežāk izmanto. Tā šī gada pavasarī Hansabankas un Unibankas pakalpojumus izmantoja vairāk nekā ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem (attiecīgi 29 % un 27 %).

Parex bankai un Latvijas Krājbankai banku pakalpojumu izmantošanas rādītāji ir izteikti zemāki (18 % un 12 %), bet Baltijas Tranzītu bankas, bankas NORD/LB Latvija vai Latvijas Hipotēku un Zemes bankas pakalpojumu izmantošanas rādītāji ir 5 %. Pārējo banku pakalpojumus ir izmantojuši mazāk par 5 % iedzīvotāju.

Bankas izvēle ir svarīgs lēmums

Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, vai viņi izmanto vai neizmanto kādas bankas pakalpojumus, kopumā lēmums par to, tieši kuras bankas pakalpojumus izmantot, ir svarīgs: izteikti svarīgi tas ir vairāk nekā trešajai daļai iedzīvotāju (to skaitā 7 % tas ir "ārkārtīgi svarīgi"), vidēji svarīgi – nepilnai trešajai daļai (30 %), bet nesvarīgi – arī nepilnai trešdaļai iedzīvotāju (to skaitā 12 % tas "nemaz nav svarīgi").

Tātad bankas izvēle ir nozīmīgs lēmums iedzīvotāju skatījumā, un banku pazīstamība var būtiski ietekmēt potenciālo izvēli banku pakalpojumu izmantošanai.

Par aptauju

Aptauju TNS Baltijas Datu nams veica no 7. līdz 25. aprīlim, regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Ilva Pudule
TNS Baltijas Datu nams, projektu direktore
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv