Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Prese

 > Specpētījums

 > Internets

 > Metodoloģija

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Ulter Systems konferences jaunumi

Jānis KrauklisNeskatoties uz to, ka nenovēršami tuvojas vasara, TNS joprojām turpina attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus. TNS pārstāvji Jānis Krauklis un Ralfs Žilinskis 3. un 4. jūnijā apmeklēja Ulter Systems rīkoto konferenci par jaunākajiem risinājumiem mediju un mārketinga pētījumu programmatūras jomā. Ulter Systems ir tādu pazīstamu produktu kā Palomars, Galileo un SuperNova izstrādātājs. Konferencē tika prezentēti jauni datu apstrādes un reportēšanas produkti, kā arī esošo produktu jaunās funkcijas un iespējas. Lai arī jūs būtu informēti par jaunajām iespējām un nākotnes izstrādnēm, piedāvājam iepazīties ar šādiem produktiem.


Bellview FUSION

Bellview FUSION ir jauns produkts, kas paredzēts intervēšanai, izmantojot datorizētās telefonintervijas (CATI – Computer Asissted Telephone Interviews) un datorizētās tiešsaistes intervijas (CAWI – Computer Asissted Web Interviews). Jauna būtiska iespēja ir intervēt gan telefoninterviju, gan tiešsaistes interviju veidā, respondentam ērti pārejot no vienas metodes uz otru, t. i., ja respondents uzskata, ka uz kādu no intervijas daļām viņam ir ērtāk atbildēt, piemēram, pa telefonu, tad, nospiežot attiecīgu pogu tiešsaistes intervijas laikā, viņam piezvana mūsu intervētāji.

Kādēļ tika ieviests šāds režīms? Pirmkārt jau, lai veicinātu respondentu atsaucību un vēlmi piedalīties pētījumā – tiek nodrošināts viss, lai respondentam būtu maksimāli ērti atbildēt uz pētījuma jautājumiem. Savukārt pētījuma veicējam tas atvieglo respondentu atbilžu uzskaiti un analīzi, jo ir iespējams nodefinēt, kādus jautājumus uzdot atkarībā no intervēšanas metodes.

Kādas iespējas tas paver jums kā mūsu klientiem? Jums ir iespēja izvēlēties – telefonintervijas vai tiešsaistes intervijas. Ja vēlaties, lai respondenta atbildes neietekmētu intervētājs, tad nosakiet, ka noteikta intervijas daļa ir uzdodama Internetā. Ja vēlaties, lai respondents saņemtu detalizētu instrukciju, – pārejiet uz telefonintervijām. Nākotnē klientiem būs iespēja arī Internetā sekot līdzi pētījuma gaitai un skatīt provizoriskos rezultātus.

Pulsar

Pulsar ir ērts datu analīzes rīks, kas paredzēts mārketinga pētījumu datu analīzei, līdzīgs kā šobrīd TNS BMF klientu izmantotā mediju auditorijas analīzes programmatūra Galileo. Galvenās Pulsar funkcijas ir:
• krusttabulu veidošana (Cross-tables);
• ātra grafiku sagatavošana;
• korespondencanalīze (Correspondence Analysis) – grafiskai datu kopsakarību pētīšanai;
• iespēja definēt filtrus, svarus un mērķgrupas.

Programma atbalsta visus Ulter Systems datu ievākšanas programmproduktus, un to ir iespējams pielāgot jebkurai datubāzei, tā izmantojot Pulsar kā datu analīzes rīku.

Pulsar var kalpot kā analogs drukātajām atskaitēm, jo ir iespējams nodefinēt katram klientam standarta atskaites, kuras vajadzības gadījumā var rediģēt, filtrēt ar savu izvēlēto filtru vai arī pievienot savu jaunizveidoto krusttabulu.

Nākotnē ir paredzēta arī Pulsar Interneta versija, kura lietojama, izmantojot tikai parastu pārlūkprogrammu, t. i., klientam nav nepieciešams instalēt speciālu programmatūru un dati ir pieejami visur, kur ir pieejams Interneta pieslēgums.

Ulter Systems nākotnes izstrādnes

Turpmāk Ulter Systems plāno attīstīt jau esošos produktus un papildināt tos ar jaunām iespējām. Kā novatoriska izstrādne jāmin mediju plānošanas rīka izstrādne vairākiem mediju veidiem (Media-mix).

Ja jūs ir ieinteresējis kāds no šiem produktiem, tad lūdzam sazināties ar mums!

Jānis Krauklis
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: janis.krauklis@tns.lv

Jaunumi mediju pētījumu programmatūrā

Ralfs ŽilinskisViens no jaunajiem produktiem ir Palomars interneta versija jeb iPalomars, kas dod iespēju piekļūt TV auditorijas pētījuma rezultātiem, izmantojot tikai Interneta pārlūkprogrammu. iPalomars būs pieejams galalietotājiem 2005. gada pirmajā ceturksnī.

Galileo funkcijas ir papildinātas ar CHAID segmentācijas moduli, kas palīdz noteikt mērķgrupu, sadalot aplūkojamo respondentu kopumu grupās ar līdzīgiem ieradumiem.

SuperNova optimizācijas modulis ir papildināts ar iespēju noteikt laika intervālus kā elementus optimizācijai. Papildus ir iespējams spotu vienmērīgas sadales režīms pa nedēļas dienām.

Jaunie Galileo un SuperNova moduļi ir pieejami jaunākajās šo produktu versijās, kuras jums tiks nogādātas tuvākajā laikā.

Ralfs Žilinskis
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: ralfs.zilinskis@tns.lv