Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Prese

 > Specpētījums

 > Internets

 > Metodoloģija

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

"Omnibuss", "Omnibuss" ... izpēta televīzijas programmu lasīšanas ieradumus

Ieva Miezīte TNS BMF, atsaucoties uz klientu izrādīto interesi, laika posmā no 21. līdz 25. aprīlim veica TV programmu izdevumu lasīšanas ieradumu pilotāžas pētījumu TNS Baltijas Datu nama pētījuma "Omnibuss" laikā. Pētījumā piedalījās 500 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Piedāvājam jums vispārēju pārskatu par apkopotajiem rezultātiem.

TV programmu izdevumu lasīšanas ieradumu pilotāžas pētījuma rezultāti liecina:
– 85 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pēdējo 7 dienu laikā ir skatījušies televīziju, ir bijusi iespēja izmantot vidēji 1,5 televīzijas programmu, savukārt 15 % televīzijas skatītāju pēdējo 7 dienu laikā nav bijusi pieejama neviena televīzijas programma.
– 77 % no visiem skatītājiem, kam ģimenē ir bijis pieejams kāds preses izdevums ar televīzijas programmu, ir izmantojuši 1 televīzijas programmu, 21 % skatītāju ir ielūkojušies 2 vai vairākās televīzijas programmās, bet 2 % skatītāju nav izmantojuši nevienu televīzijas programmu.
– No visiem televīzijas programmu lietotājiem 78 % par visbiežāk izmantoto nosauc kādu no specializētajiem televīzijas programmu izdevumiem, bet 22 % – "televīzijas programmas sleju citā preses izdevumā".
– Iedzīvotājus, kas "televīzijas programmu izdevumu pērk/abonē kopā ar kādu citu preses izdevumu" vai "pērk/abonē izdevumu ar televīzijas programmu sleju", lūdzām atbildēt uz jautājumu, cik lielā mērā izvēli iegādāties pamatizdevumu ietekmē tas, ka tajā ir iekļauta televīzijas programma. 22 % iedzīvotāju atbildēja, ka "ļoti ietekmē", 29 % iedzīvotāju – "drīzāk ietekmē", 25 % iedzīvotāju – "drīzāk neietekmē" un 21 % iedzīvotāju "neietekmē" tas, ka preses izdevumā ir iekļauta televīzijas programma.

Atsaucoties uz jūsu izteikto vēlmi saņemt plašāku informāciju par televīzijas programmu izdevumu lietošanas ieradumiem, TNS BMF šī gada rudenī plāno veikt padziļinātu pētījumu un sniegt atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem.

Ieva Miezīte
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: ieva.miezite@tns.lv