Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Prese

 > Specpētījums

 > Internets

 > Metodoloģija

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Pavasaris Latvijas presē

Ieva Miezīte Šajā pavasarī ar datorizētas tiešās intervijas (CAPI) palīdzību ir aptaujāti 1319 respondenti. Pētījuma rezultēti liecina, ka 97 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši vismaz vienu no aptaujā iekļautajiem 257 preses izdevumiem.

2004. gada pavasarī viens Latvijas iedzīvotājs vidēji dienā ir izlasījis 0,7 dienas laikrakstus. Savukārt nedēļā viens iedzīvotājs ir lasījis vai caurskatījis vidēji 0,9 nedēļas avīzes, 1 laikrakstu pielikumu un 0,9 nedēļas žurnālus. Mēnesī tiek izlasīti 1,2 mēneša žurnāli, bet ceturkšņa laikā – 0,1 ceturkšņa žurnāls.

Izlasīto preses izdevumu numuru skaits vidēji vienam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 15 līdz 74 gadiem

Salīdzinoši ar iepriekšējiem periodiem, nav novērotas būtiskas izmaiņas kopējā preses izdevumu auditorijā. Tomēr aplūkojot auditoriju atsevišķi pa mediju grupām, redzams, ka pakāpeniski sarūk laikrakstu lasītāju skaits, savukārt, žurnālu lasītāju skaits pieaug. Šāda tendence novērojama gan latviešu, gan krievu preses izdevumiem un tas varētu liecināt par cilvēku lasīšanas ieradumu maiņu.


Ieva Miezīte
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: ieva.miezite@tns.lv