Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Prese

 > Specpētījums

 > Internets

 > Metodoloģija

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Nacionālā Mediju Pētījuma izlases veidošana un struktūra

Ieva MiezītePar pamatu ģeogrāfiskās sadales kritērijiem un sociāli demogrāfiskajai struktūrai tiek izmantota Latvijas Valsts Statistikas komitejas iedzīvotāju statistikas nodaļas informācija par iedzīvotāju struktūru 2002. gada 1. janvārī. Izlases veidošanā tiek ievēroti šādi pamatkritēriji:
– iedzīvotāju sadalījums pēc tautības,
– iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma,
– iedzīvotāju skaits vecuma grupās,
– iedzīvotāju skaits apdzīvotajās vietās,
– iedzīvotāju skaits reģionos.

Izlase
– Nejauša nacionāli reprezentatīva izlase
PRINCIPS:
     – Iegūtos rezultātus ar pietiekami augstu varbūtību var attiecināt uz visiem iedzīvotājiem vai konkrēto mērķa grupu
     – Katram mērķa grupas pārstāvim jābūt pēc iespējas vienādai varbūtībai iekļūt izlasē

Izlases metode
– Aptaujas punkts: apdzīvoto vietu varbūtiskā izlase, izmantojot kā kritēriju iedzīvotāju skaitu
– Starta adrese: nejauši atlasīta starta adrese
– Mājsaimniecība: maršruta metode ar noteiktu soli
– Respondents: "Jaunākā vīrieša" princips, no mājās esošajiem 15-74 gadus ģimenes locekļiem. Potenciālā respondenta ģimenes locekļi nedrīkst būt saistīti ar sekojošām nozarēm – tirgus un sociālie pētījumi, reklāma, žurnālistika vai masu saziņas līdzekļi

Intervētāji
~300 profesionāli apmācīti intervētāji visā Latvijā

Intervētāju darba kontrole
– Tiek pārbaudīts interviju veikšanas laiks datorā
– Katru nedēļu tiek izsūtītas kontroles vēstules 20 % aptaujāto respondentu


Ieva Miezīte
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: ieva.miezite@tns.lv