Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Prese

 > Specpētījums

 > Internets

 > Metodoloģija

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Vairāk nekā pusmiljons Latvijas iedzīvotāju plāno šovasar doties kādā ceļojumā

Ilva PuduleApmēram katrs trešais Latvijas iedzīvotājs (jeb 37 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 74 gadiem) plāno šovasar, laikā no maija līdz septembrim, doties kādā ceļojumā – vai nu uz ārzemēm, vai arī atpūtas braucienā tepat pa Latviju. Ceļojumu plāniem piepildoties, dažādos tūrisma braucienos šovasar varētu doties apmēram 663 000 Latvijas iedzīvotāju. Šādu tendenci atklāj TNS Baltijas Datu nama šī gada aprīlī veiktais iedzīvotāju pētījums.

Potenciālo ceļotāju profils

Plānus doties dažāda veida ceļojumos biežāk pauž cilvēki ekonomiski aktīvākajā vecumā (15–44 gadi), ar augstāko izglītību, algoti darbinieki (augstākā vai vidējā līmeņa vadītāji, speciālisti, ierēdņi un kalpotāji, izņemot strādniekus), skolnieki, studenti.

Tāpat biežāk braucienos plāno doties to ģimeņu pārstāvji, kuriem ir bērni vecumā līdz 16 gadiem (likumsakarīgi šai aktīvajai vecuma grupai). Tāpat nodomus par ceļošanu biežāk pauž Rīgas un Zemgales iedzīvotāji.

Interesanti, ka tie cilvēki, kuri brīvi pārvalda kādu no svešvalodām (īpaši angļu, vācu vai franču valodu), biežāk ir noskaņoti doties ceļojumos, nekā tie, kuri slikti pārvalda vai vispār nerunā nevienā no svešvalodām. Tas ir likumsakarīgi, jo valodu prasme cieši korelē ar ienākumiem: cilvēki ar personīgajiem ienākumiem virs 200 latiem mēnesī biežāk atzīst, ka pārvalda kādu no minētajām svešvalodām. Savukārt ienākumu griezumā ir vērojams, ka ceļojumos plāno doties salīdzinoši turīgākie iedzīvotāji: apmēram puse no iedzīvotājiem ar personīgajiem ienākumiem 100–200 latu mēnesī un 2/3 iedzīvotāju ar ienākumiem lielākiem par 200 latiem mēnesī.

Cilvēki ar zemākiem ienākumiem par savu ceļojumu galamērķi biežāk izvēlas Latviju, Baltijas valstis vai kādu no NVS valstīm. Savukārt iedzīvotāji ar augstākiem ienākumiem savus skatus vērš Rietumu valstu virzienā.

Izdevumi ceļojumiem

128 lati ir vidējā summa, ko viens ceļojumu plānojošs iedzīvotājs ir domājis iztērēt šīs vasaras ceļojumam pa Latviju. Visbiežāk minētā plānotā summa ceļojumam pa Latviju ir 100 latu (23 % no iespējamiem Latvijas ceļotājiem).

155 lati ir vidējā summa, ko viens Latvijas iedzīvotājs ir domājis iztērēt vasaras ceļojumam uz kādu no Baltijas valstīm. Ceļojumam uz Igauniju vai Lietuvu visbiežāk minētā plānotā summa ir 200 latu (14 % no Baltijas valstu ceļojuma plānotājiem).

Savukārt ceļojumam uz ārvalstīm viens Latvijas iedzīvotājs plāno tērēt 382 latus un biežāk minētā plānotā ārzemju ceļojuma summa ir 200 latu (20 % no ārvalstu ceļojuma plānotājiem), kam seko 300 latu (15 %).

Vidējā summa, ko iedzīvotāji plāno tērēt ceļojumam, ir saistīta ar iedzīvotāju ienākumiem. Tā iedzīvotāji ar augstiem personīgajiem ienākumiem (vairāk par 200 latiem) ceļojumam uz ārzemēm plāno tērēt vidēji divas reizes vairāk naudas nekā cilvēki ar zemiem personīgajiem ienākumiem: attiecīgi augsto ienākumu grupā plānots tērēt vidēji 546 latus, kamēr zemo ienākumu grupā (līdz 50 latiem) plānotā ārzemju ceļojumam tērējamā summa ir 267 lati. Iespējams, rodas jautājums, kā cilvēks ar personīgajiem ienākumiem līdz 50 latiem mēnesī var atļauties ceļojumu uz ārzemēm, kas reizes piecas pārsniedz viņa ienākumus. To nosaka vairāki apstākļi. Skolnieki un studenti (kuriem pašiem ir mazi ienākumi) biežāk ir atzinuši, ka dosies ceļojumos un, visdrīzāk, šos dārgos ceļojumus viņiem apmaksās vecāki. Savukārt zemo ģimenes ienākumu gadījumā ir jāpievērš uzmanība tam, ka ienākumi ir aprēķināti uz vienu ģimenes locekli, neatkarīgi no tā, vai visiem ir ienākumi, vai nē. Tad arī rodas situācija, ka, piemēram, ģimenes, kurās ir abi vecāki un 2 bērni un kuru vidējie ienākumi ir 50 latu uz cilvēku (tātad kopējie ģimenes ienākumi ir 200 latu), plāno ārzemju ceļojumam tērēt vidēji 239 latus. Acīmredzot šīs ģimenes vai nu ir kādu laiku krājušas naudu ceļojumam, vai arī izmantojušas aizņēmumu.

Ceļojumu galamērķis

Ceļojumi pa Latviju ir iedzīvotāju biežāk minētais ceļojumu galamērķis – vairāk nekā 2/3 iedzīvotāju, kuri plāno šovasar doties ceļojumos, tūrisma takas vedīs pa Latviju (68 %). Daudz mazāka iedzīvotāju daļa plāno doties ceļojumā uz ārzemēm, vai nu uz tuvējām ārvalstīm – Lietuvu vai Igauniju (11 %), vai uz kādu Rietumeiropas valsti (10 %).

Tūrisma firmu pakalpojumu izmantošana

Tūrisma firmu pakalpojumus iedzīvotāji biežāk plāno izmantot, dodoties ceļojumā uz ārzemēm (33 % no tiem, kas plāno doties uz ārzemēm), nekā plānojot un organizējot savus ceļojumus pa Latviju (8 % no tiem, kas plāno ceļot pa Latviju).

Par aptauju

Aptauju TNS Baltijas Datu nams veica no 7. līdz 25. aprīlim, regulārās omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Ilva Pudule
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv