Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Prese

 > Specpētījums

 > Internets

 > Metodoloģija

 > Terminu vārdnīca

 Marketinga pētījumi

 > Kvalitatīvie

 > Kvantitatīvie

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

 

Vai ir iespējams izmērīt dzīves kvalitāti?

Dmitrijs ŠčegoļevsAr katru gadu arvien lielāku nozīmi mūsu dzīvē iegūst racionalitāte. Tai tiek pakārtots viss – mūsu dzīves stils, veids kā un no kā mēs pārtiekam, kādu apģērbu valkājam. Šai racionalitātei ir divas puses – ārējā un iekšējā. Ar ārējo viss ir skaidrs – tā ir vide ap mums, kur viss ir pietiekami ērts un parocīgs, tas ir apģērbs, kurā mēs jūtamies labi un neuztraucamies par to, kā tas izskatās no malas utt.

Iekšējo realitāti daļēji ietekmē ārējie apstākļi. Mēs cenšamies domāt pozitīvi, jo tā ir rakstīts biznesa grāmatās, mēs izdomājam un pieturamies pie taupīšanas programmām, jo tā vēlamies mobilizēt resursus, lai padarītu dzīvi vēl ērtāku un prognozējamāku. Mēs apgalvojam, ka domājam loģiski un balstām visus spriedumus uz racionalitātes pamata. Bet…

Vai ir iespējams racionalizēt domas un sajūtas – to, kā un kāpēc mēs jūtamies labi vai slikti, ko un kāpēc izvēlamies? Kāpēc katru dienu, pērkot kādu konkrētu preci (piemēram, tādu pašu piena paku), mēs katru reizi jūtamies savādāk? Tas taču nav racionāli!?!

Kāpēc tā? Iespējams, atbilde ir ļoti vienkārša – cilvēks tomēr NAV tikai racionāla būtne un savā dzīvē vadās no citiem apsvērumiem. Iedomāsimies, ka viss būtu racionāli pamatots. Cik paredzama būtu cilvēku rīcība! Bizness par tādu situāciju var tikai sapņot – atrod savu auditoriju, "ieprogrammē" preci panākumiem, un rezultāts neizpaliek…

Tomēr cilvēks paliek cilvēks. Mūsu domāšana, kura tiešā veidā ietekmē arī mūsu rīcību, formulē viedokļus un nosaka izvēli, pamatojoties ne tikai uz racionāliem apsvērumiem. Tas nozīmē, ka ir arī citas, neapzinātās, sfēras, kuras bieži vien arī nosaka mūsu uzvedību un izvēli.

Tirgus piedāvā daudz un dažādas preces un pakalpojumus. Pieaugot sortimentam un izvēles iespējām, cilvēks saskaras ar būtisku problēmu – informācijas blīvumu. Lai izvēlētos, cilvēkam jāapzinās un jāizanalizē visas iespējamās alternatīvas. Tad, apkopojot visus "par" un "pret", tiek pieņemts lēmums par vēlamākās alternatīvas izvēli. Tā ir "dzīves kvalitāte" – sava emocionālā un neapzinātā apmierināšana. Tāpēc, izvēloties starp divām baltmaizēm, mēs izvēlamies to, kuras patēriņš sniegs mums lielāku gandarījumu.

Šīs [racionālās] izvēles mehānisms darbojas, ja cilvēks izšķiras par 3–5 izvēlēm. Bet ja mūsu pircēja priekšā ir 23 alternatīvas ar samērā līdzīgiem raksturojumiem? Šādā situācijā produkts zaudē savu unikalitāti un pārtop par “vienu no”. Pircējs ir spiests ātri pieņemt viņu apmierinošu lēmumu un, lai izvēlētos, izmanto citu, uz sajūtām un neapzināto balstīto, mehānismu.

Kas iespaido cilvēka izvēli šajā situācijā? Kur rodas slēdziens "patīk" vai "nepatīk", kas arī nosaka galīgo izvēli? Šajā sarežģītajā procesā katra produkta īpašības un sastāvdaļas ir svarīgas, jo izraisa cilvēkos dažādas emocijas. Emocijas summējas, tiek salīdzinātas ar iepriekšējo šī produkta lietošanas pieredzi, tiek ņemti vērā ieteikumi. Tikai tad tiek pieņemts galīgais lēmums. Pārsvarā cilvēki neapzinās šīs darbības, tāpēc tās nevar atklāt, izmantojot tiešās pētniecības tehnikas.

Lai palīdzētu izprast patērētāja uzvedību, pētnieki attīstīja kvalitatīvo analīzi. Tika izveidots plašs kvalitatīvo metožu klāsts dažādu situāciju izpētei. Vadoties no pašreizējās situācijas un prognozējamās piedāvājuma attīstības dinamikas, kvalitatīvo metožu nozīme mārketinga pētījumu sfērā turpina palielināties.

Mūsdienu sīvās konkurences apstākļos, kad praktiski neatliek laiks eksperimentiem, ir ārkārtīgi svarīgi no paša sākuma izveidot konkurētspējīgu un patērētāju vēlmēm atbilstošu produktu. Lai izdzīvotu un palielinātu savas produkcijas noietu, uzņēmējs nedrīkst kļūdīties. Turot roku uz tirgus pulsa, TNS Baltijas Datu nams piedāvā plašu kvalitatīvo metožu klāstu jebkura ar šo problemātiku saistītā uzdevuma risināšanai.

Dmitrijs Ščegoļevs
TNS Baltijas Datu nams
Kvalitatīvo projektu vadītājs
Tālrunis: 7096300
E-pasts: dmitrijs.scegolevs@tns.lv