Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Pasaulē

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Internets

 > Radio

 Marketinga pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Sociālie pētījumi

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

Atrodi, saproti atšķirības!
"Kā lietot - TNS BMF, Baltic Media Facts Latvija, Baltijas Datu nams?"

TNS, BMF, Baltijas Datu nams zīmolu pareiza lietošana.

1) uzņēmuma juridiskais nosaukums (līgumiem, rēķiniem, u.tml.):
SIA "Baltic Media Facts Latvia", jeb saīsināti SIA "BMF Latvia"
SIA "Baltijas Datu nams"

2) apvienojumā ar TNS zīmolu, lūdzu, ievērot šādu lietojumu – logo un tam pielīdzināmi saīsinājumi tekstā (piemēram, norādot pētījuma datu avotu):
TNS BMF (nevis BMF/TNS!)
TNS Baltijas Datu nams vai angliski – TNS Baltic Data House

3) tekstos, kur runa ir par BMF un Baltijas Datu namu kā TNS uzņēmumu, koncerna sastāvdaļu:
TNS BMF Latvia
TNS Baltijas Datu nams vai angliski – TNS Baltic Data House