Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Pasaulē

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Internets

 > Radio

 Marketinga pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Sociālie pētījumi

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

TNS Baltijas Datu nams ievieš TNS metodoloģijas

Aktīvi notiek darbs pie TNS Baltijas Datu nama sniegto kvalitatīvo pētījumu attīstīšanas. Šie izstrādātie risinājumi ir balstīti uz TNS koncerna metodoloģijām. TNS piedāvā speciāli izstrādātus mārketinga un sociālos pētījumus (tiek izmantotas kvalitatīvās metodes), kas palīdzētu dziļāk izprast gan sabiedrības sociālpolitiskās norises, gan arī dotu iespēju padziļināti izzināt patērētāju uzvedību, noskaņojumu un vēlmes mārketinga aktivitāšu plānošanai.

Jau šobrīd mūsu jaunie kvalitatīvo projektu vadītāji aktīvi strādā ar NeedScope metodiku, kas, apvienojot kvalitatīvo un kvantitatīvo pieeju, sniedz jaunas iespējas patērētāju vajadzību izpētē un sapratnē, ļaujot izveidot visoptimālāko marku pozicionējumu tirgū, lai apmierinātu patērētāju vēlmes. NeedScope System sniedz patiesu ainu par patērētāju vajadzībām konkrētā biznesa nozares tirgū un novērtē, cik veiksmīgi tirgū esošās markas spēj apmierināt šīs vajadzības. Tas ļauj izstrādāt tādas mārketinga stratēģijas, lai veidotu “tuvākas” produktu patērētāju un markas attiecības. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet šeit.

Visbeidzot – lielākais jaunievedums tuvāko mēnešu laikā būs jauna kvantitatīvo pētījumu metode CATIbus. Mūsu pastāvīgie klienti jau zina regulāro iedzīvotāju pētījumu Omnibuss, kurā divas reizes mēnesī aptaujājam Latvijas iedzīvotājus par visdažādākajām klientus interesējošām tēmām, veicot tiešās datorizētās intervijas respondentu dzīvesvietās. Šogad mēs ieviešam jaunu datu iegūšanas metodi CATIbus – tās būs datorizētas telefonintervijas, kas tiks veiktas regulāri divreiz mēnesī, aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus. Sākotnēji pētījums tiks veikts tikai pilsētās, jo tieši tur dzīvo sociāli aktīvākā un pirktspējīgākā Latvijas iedzīvotāju daļa, kas ir galvenā mārketinga aktivitāšu mērķauditorija. Tā būs viena no šīs metodes priekšrocībām blakus tādiem būtiskiem aspektiem kā ātrāka datu ieguve un apstrāde (attiecīgi īsāks laika posms no pasūtījuma veikšanas līdz datu vai atskaites ieguvei), kā arī zemākas pētījuma izmaksas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu kontaktējieties ar Revitu Loginu.

Iepazīsti sevi, lai iepazītu Tevi!

Jauns piedāvājums ir arī kvantitatīvo pētījumu klāstā. Papildu jau ilgāku laiku klientiem piedāvātajām biznesa risinājumu metodēm (AdEval, Conversion Model, CustomerScore, EmployeeScore, MarketWhys, Optima) šogad esam apguvuši un tirgū piedāvājam vēl vienu – darbinieku, klientu, vadības, piegādātāju un akcionāru vienotās izpētes metodi TRI*M. TRI*M ļauj atbildēt uz daudziem būtiskiem jautājumiem:
– Kādēļ patērētājs ir lojāls konkrētai markai/pakalpojumu sniedzējam vai kādēļ viņš ir lojāls konkurējošai markai / pakalpojumu sniedzējam?
– Kuri patērētāju segmenti ir uzskatāmi par riska grupām?
– Kā ir iespējams veidot labākas patērētāja un markas attiecības?
TRI*M pēta patērētāju apmierinātību un lojalitāti, darbinieku apmierinātību, motivāciju un piesaistītību uzņēmumam, sadarbības partneru attieksmi un apmierinātību, kā arī citus mārketingam būtiskus jautājumus. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu kontaktējieties ar Ilvu Puduli.