Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Pasaulē

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Internets

 > Radio

 Marketinga pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Sociālie pētījumi

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

Connected ergo sum!
Esmu pievienots, tātad esmu!

Ginta KrivmaLaiks savā ritumā neatkārtojas. Tas sniedz jaunu pieredzi, sagādā jaunus izaicinājumus un virkni ikdienā risināmu jautājumu. Ejot uz priekšu gan uzņēmuma izaugsmē, gan pašu karjerā, mēs atgriežamies pie izšķirošām vērtībām – pie zināšanām.

Laiks, kad ar bagāžu, ko līdzi deva skola vai augstskola, varēja nodrošināt savu turpmāko dzīvi, ir vēsture. Mēs augam un attīstāmies tad, kad pastāvīgi mācāmies, papildinām zināšanas, esam atvērti dinamiskajai pasaulei un savai profesionālajai izaugsmei.

TNS ir zināšanām un jaunai pieredzei atvērta sistēma. Mūsu mērķis ir veicināt dialogu – divvirzienu saziņu – un attīstīt mūsu produktus un risinājumus tā, lai tie vislabāk atbilstu jūsu vajadzībām, īstenojot jūsu biznesa attīstību. Mēs priecājamies par iespēju sadarboties ar jums un esam gandarīti par ieinteresētiem un prasīgiem klientiem. Ir patiess prieks, kad veidojas konstruktīva un saistoša saruna, kas rezultējas jaunos produktos, pakalpojumos un pētījumu risinājumos.

Šis "Apkārtraksts" sākotnēji var likties nepierasts TNS Latvijas uzņēmumiem... Tas tiek veidots tā, lai sniegtu interesantu un lietderīgu informāciju, būtu kā palīgs vai kā asistents – ikvienam, kurš ir mūsu klients un sadarbības partneris, – tā kopīgi izstrādājot un attīstot jaunus risinājumus komunikāciju tirgū.

Lai mūsu sadarbība būtu pēc iespējas auglīgāka, ir svarīgi, lai jūs būtu lietas kursā par to, kā attīstās mūsu uzņēmums, kādus jaunus risinājumus šobrīd izstrādājam. Šis "Apkārtraksts" ir tapis, galvenokārt, tāpēc, lai uzklausītu jūs – jūsu intereses, vajadzības un ierosinājumus, lai mēs attīstītu savus risinājumus jums vēlamā virzienā.

"Apkārtrakstu" veido TNS Latvijas uzņēmumu komanda, un mēs to jums nosūtīsim ik ceturksnī.

Šajā "Apkārtrakstā" piedāvāsim informāciju par jaunākajiem risinājumiem un pakalpojumiem, kurus izstrādājis TNS un kurus Latvijā īsteno koncerna Latvijas uzņēmumu – TNS BMF Latvia un TNS Baltijas Datu nams – komanda, kā arī par jaunumiem pētījumu metožu attīstībā un tehnoloģijās.

Tāpat sūtījumā iekļausim arī interesantus faktus no mediju un patēriņa tirgus pētījumiem. Mēs ceram, ka šajā "Apkārtrakstā" varēsim piedāvāt noderīgu informāciju un sniegt atbildes uz jautājumiem. Būsim gandarīti, ja tas palīdzēs paplašināt priekšstatu par tirgus informācijas risinājumiem pasaulē un Latvijā, smelties iedvesmu, lai pārvarētu tos izaicinājumus, ar kuriem sastopaties ikdienā, rast jaunas idejas un pilnveidot savus produktus vai pakalpojumus.

Pateicos jums par sadarbību un ceru uz arvien jauniem kopīgiem projektiem nākotnē!

Ar cieņu,
Ginta Krivma
Valdes priekšsēdētāja
TNS BMF Latvia

Pieslēdzies!
Get connected!