Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Pasaulē

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Internets

 > Radio

 Marketinga pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Sociālie pētījumi

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

Papildus informācija par radio klausītājiem
Mēs piedāvājam informāciju ne tikai par klausītākajām radiostacijām, bet arī datus par radioklausītāju preču patērēšanas ieradumiem.

Kafijas dzeršana

Brigita Zašne
Brigita.Zasne@tns.lv
Tālrunis: +371 7096303