Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Pasaulē

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Internets

 > Radio

 Marketinga pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Sociālie pētījumi

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

Galileo – ērtāks, pārskatāmāks!
Lai atklātu plašākas iespējas darbam ar Galileo, esam izskatījuši un izmainījuši līdzšinējo mapīšu sistēmu.

Presē jautājumi sagrupēti šādās mapēs:
Galileo prese

Internets ir sagrupēts 3 daļās – Pamatinformācija, e-Track, e–Ratings:
Galileo Internets

Savukārt Latvijas iedzīvotāju patēriņa ieradumu jautājumi iedalīti 2 daļās – personīgie patēriņa ieradumi, ģimenes patēriņa ieradumi:
Galileo patēriņa pētījums