Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Pasaulē

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Internets

 > Radio

 Marketinga pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Sociālie pētījumi

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

Vide tev apkārt

Paralēli mārketinga pētījumiem mēs pievēršamies arī aktuālu sociālu un politisku jautājumu analīzei, kurā noskaidrojam sabiedrības viedokli par aktīvi diskutētām vai sociālpolitiski nozīmīgām tēmām. Latvijas valdības krīze februārī bija viena no tādām: TNS Baltijas Datu nams veica Latvijas iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par premjera demisiju. Pētījuma rezultāti atklāja, ka, pretēji masu medijos kultivētajam viedoklim par Einara Repšes lielo popularitāti, iedzīvotājiem nav viennozīmīgas attieksmes pret Ministru prezidenta demisiju – aptuveni trešdaļa iedzīvotāju to vērtēja negatīvi un tikpat daudz arī pozitīvi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet šeit.

Februārī veicām arī iedzīvotāju ekonomiskā pašnovērtējuma pētījumu, noskaidrojot, kā iedzīvotāji vērtē savas ģimenes un valsts ekonomisko stāvokli pēdējā gada laikā un nākotnes perspektīvā. Secinājumi nav viennozīmīgi – Latvijā ir vienlīdz daudz gan optimistu, gan pesimistu. Iedzīvotāji piesardzīgi vērtē un prognozē savas ģimenes materiālā stāvokļa izmaiņas pēdējā gada laikā un turpmāko gadu perspektīvā, tomēr valsts ekonomisko attīstību ilgākā laika posmā vērtē optimistiski. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet šeit.