Īsumā par visu

 Speciālista sleja

 TNS informācija

 > Pasaulē

 > Latvijā

 Mediju pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Internets

 > Radio

 Marketinga pētījumi

 > Kopīgie jaunumi

 > Sociālie pētījumi

 Tehnoloģijas &
 Risinājumi


 Eksperimentālā datu
 virtuvīte

Īsumā par visu

Connected ergo sum!
Laiks savā ritumā neatkārtojas. Tas sniedz jaunu pieredzi, sagādā jaunus izaicinājumus un virkni ikdienā risināmu jautājumu...

Platforma izaugsmei!
Tāpat kā TNS kopumā, arī koncerna globālo tīklu pārstāvošās kompānijas TNS BMF Latvia un TNS Baltijas Datu nams ir vadošā pilna servisa...

Atrodi, saproti atšķirības!
"Kā lietot – TNS BMF, Baltic Media Facts Latvija, Baltijas Datu nams?"
TNS, BMF, Baltijas Datu nams zīmolu pareiza lietošana...

Galileo – ērtāks, pārskatāmāks!
Lai atklātu plašākas iespējas darbam ar Galileo, esam izskatījuši un izmainījuši līdzšinējo mapīšu sistēmu. Presē jautājumi sagrupēti šādās...

Interneta lietotāju skaits Latvijā 2003. gadā nostabilizējies
Interneta lietotāju skaits kopš šī jaunā medija parādīšanās Latvijā ir būtiski pieaudzis. No niecīgiem 2 %...

Papildus informācija par radio klausītājiem
Mēs piedāvājam informāciju ne tikai par klausītākajām radiostacijām, bet arī datus par radioklausītāju preču...

Paātrinājums 2004. gadā
2004. gads TNS Baltijas Datu namā sācies strauji. Pirmkārt, esam papildinājuši savas projektu vadītāju un analītiķu rindas ar jauniem un...

Vide tev apkārt
Paralēli mārketinga pētījumiem mēs pievēršamies arī aktuālu sociālu un politisku jautājumu analīzei, kurā noskaidrojam sabiedrības viedokli...

TNS Baltijas Datu nams ievieš TNS metodoloģijas
Aktīvi notiek darbs pie TNS Baltijas Datu nama sniegto kvalitatīvo pētījumu attīstīšanas. Šie...

Amora bulta tieši mērķī
Experimentālā datu virtuvīte Jums šajā numurā piedāvā īpašu pavasarīgu recepti "Amora bulta tieši mērķī!"...